Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier voor calamiteitendekking ZZP'ers

Aanvraagformulier voor calamiteitendekking ZZP'ers

U kunt deze verzekering via onderstaand formulier via ZZP Nederland aanvragen of via één van onze adviseurs. Er is geen medische keuring van toepassing. Lees vooraf de polisvoorwaarden en de verzekeringskaart goed door om te bepalen of de verzekering in uw behoeften voorziet.

Scroll in tabel om meer te zien
Verzekeringspremie per maand
Leeftijd Verhoogd risico Overige beroepen
18-29 jaar € 16,00 € 11,11
30-39 jaar € 21,95 € 17,06
40-44 jaar € 32,73 € 27,84
45-49 jaar € 43,89 € 39,00
50-54 jaar € 55,02 € 50,13
55-59 jaar € 67,25 € 62,36
60-64 jaar € 81,45 € 76,56
65-67 jaar € 101,19 € 96,30

* De premie stijgt mee met uw leeftijd. Geef onder deze tabel aan of u een beroep heeft met een verhoogd risico. Wanneer de beroepsklasse wijzigt tijdens de looptijd van de verzekering moet u dit aan de verzekeraar doorgeven. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw dekking.

Aanvraagformulier Calamiteitendekking ZZP'ers
  • Dekking

  • Kruis onderstaand aan welke dekking u wenst. De dekking is afhankelijk van de beroepsgroep. We onderscheiden een beroep met een verhoogd risico (in constructie en bouw, houtverwerkende industrie, werk aan infrastructuur, loodgieters, hijskraanbestuurders en aanverwante beroepen) en overige beroepen. Let op dat de maximum leeftijd voor het afsluiten van deze verzekering 65 jaar is. U kunt verzekerd blijven tot uw 67e leeftijdsjaar. De verzekering keert uit na overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Allen ten gevolge van een ongeval. Ook is er een uitkering na diagnose van een ernstige ziekte.

  • i
  • Gegevens aanvrager

  • Machtiging

  • Slotverklaring

  • Ik ga akkoord met de polisvoorwaarden die betrekking hebben op de verzekering Calamiteitendekking ZZP’ers en bevestig ik dat ik permanent in Nederland gevestigd ben. De verzekering Calamiteitendekking ZZP’ers wordt aangeboden door tussenpersoon ZZP-Nederland en verzekeraar Chubb European Group SE. Ik geef Chubb (incassant-ID NL50ZZZ243532490000) en mijn bank toestemming om doorlopend de benodigde premies voor de verzekering Calamiteitendekking ZZP’ers via mijn hierboven vermelde IBAN te incasseren. De incasso vindt steeds plaats rond de 25e dag van iedere maand. Het is mij bekend dat ik mijn polis en voorwaarden 30 dagen op zicht heb en dat ik binnen die termijn de polis en de voorwaarden kan retourneren waardoor de dekking eindigt. Ik ben me ervan bewust dat de dekking direct na mijn akkoordverklaring in gaat. Voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst ontvangt Chubb uw persoonsgegevens. Chubb behandelt deze persoonsgegevens zorgvuldig. Voor verder informatie kijk op de Chubb website. Chubb is gevestigd aan de Marten Meesweg 8-10, 3068AV te Rotterdam in Nederland en is aangesloten bij het klachteninstituut Kifid.