Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Dekking voor schade aan personen en/of zaken
 • Jouw aansprakelijkheid in Europa gedekt
Direct premie berekenen

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Aansprakelijkheid voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit personen- en zaakschade.

Verzekeringskaarten

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is.

Verzekeringskaarten

Controleer de dekking

Vaak is niet duidelijk welke aansprakelijkheidsverzekeringen eigenlijk nodig zijn voor het beroep dat wordt uitgeoefend c.q. de werkzaamheden die worden verricht. In veel situaties voorziet de bedrijfsaansprakelijkheid niet voor het volledige risico van aansprakelijkheid. Heb je bijvoorbeeld iemands apparatuur geleend en gaat dat stuk, dan is dat niet verzekerd bij een reguliere aansprakelijkheidsverzekering. Je hebt dan een aanvullende verzekering nodig.

Het is het belangrijk vast te stellen of onderstaande dekkingen ook op jou van toepassing zijn. ZZP Nederland Verzekeringen adviseert je de polis goed te checken op onderstaande aanvullingen;

 • Opzichtdekking; Wanneer je zaken van een ander onder je hebt om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen, reinigen of andere reden valt dit niet onder de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheid. Deze dekking kun je voor een vaak lage meerpremie meeverzekeren aangezien dit een veel voorkomend risico is.
 • De Construction Allrisk-verzekering (CAR) of Montage verzekering is een belangrijke aanvullende verzekering voor mensen in de bouw die zich bezighouden met bouw- en verbouw. Deze geeft ook dekking voor dit soort situaties waar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering absoluut niet in voorziet. Met de deze verzekering ben je goed verzekerd tegen schade aan nieuwbouw of bestaande bouw, die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing. Bijvoorbeeld wanneer een muur instort die tijdens de verbouw gestut is of bij de montage verzekering schade aan installaties.
 • De beroepsaansprakelijkheid verzekert jou voor de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Denk daarbij aan een nalatigheid, vergissing, onachtzaamheid tijdens je werk. Voor met name de adviserende beroepen, in brede zin, is deze verzekering onontbeerlijk en tegenwoordig in de meeste gevallen tegen een vaak lage maandelijkse premie af te sluiten.

* Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet je aangesloten zijn bij ZZP Nederland. Eerst aansluiten (slechts € 22,50 p/j)

Documenten

 1.  
  Download (428 kB)

  Voor als je een aanvraagformulier naar ons per post wilt sturen of mailen

 2.  
  Download (178 kB)

  PDF Bestand

Uitgebreide uitleg Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Als zelfstandige loop je diverse risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid. Dat kan variëren van door jou aangebrachte schade aan andermans eigendommen tot schade aan personen. Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid als opdrachtnemer voor schade die is ontstaan door jouw handelen. Hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) beschikbaar. Deze heeft een zeer ruime dekking en is in bijna alle gevallen betaalbaar.

Deze verzekeringen zijn te vergelijken met een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP). In de volksmond heet dit een WA verzekering. Maar, een privé Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geeft geen enkele dekking voor schade die jij tijdens jouw werk hebt toegebracht.Voorbeeld 1

Je bent loodgieter en voert een opdracht uit als loodgieter om het dak van de garage van familie Jansen te repareren. Je let even niet op en de ondergrond vat vlam door jouw brander waarmee je het dakleer wilt samensmelten. De garage brandt geheel af en de schade bedraagt € 30.000,- aan de garage en € 75.000,- aan de leuke Porsche die in de garage stond. Jij bent aansprakelijk, want jij hebt tijdens jouw werk de schade veroorzaakt, waar haal je het geld vandaan?

Voorbeeld 2

Stel, je bent fotograaf en maakt opnamen voor een klant die zijn huis wil verkopen. Voor de brochure en de website moet je ook interieuropnamen maken. Terwijl je de ideale positie opzoekt om een foto te maken draai je het statief een beetje onhandig tegen een exclusieve Ming vaas uit 1489. Die valt stuk, de schade bedraagt minstens € 50.000,-. Jij bent aansprakelijk, want jij hebt tijdens jouw werk de schade veroorzaakt, waar haal je het geld vandaan?


Dekking

Wel gedekt

 • Algemene aansprakelijkheid
  Dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken van anderen.
 • Risicoaansprakelijkheid
  Bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productenaansprakelijkheid
  Schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een door jou geleverd product
 • Letselschade
  Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
 • Beschadiging
  Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • Verweerkosten
  De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
 • Bereddingskosten
  De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • Rente
  De wettelijke rente op de schade

Niet gedekt

 • Schade door opzet
  Indien je opzettelijk schade veroorzaakt aan derden biedt een AVB geen dekking.
 • Schade door motorvoertuigen
  Indien je met een motorvoertuig schade toebrengt aan anderen is dit niet gedekt. Daarvoor is de wettelijk verplichte motorrijtuigenverzekering. Dat lijkt erg logisch, maar als je met jouw bedrijfswagen achteruit rijdt om beter te kunnen lossen en daardoor de winkelpui van jouw opdrachtgever zwaar beschadigt, valt dit niet onder jouw AVB.
 • Schade aan jouw eigen zaken
  Schade aan zaken van de verzekerde zelf worden niet gedekt. In verzekeringstermen heet dit interne zaakschade. Stel je laat jouw iPad vallen terwijl je werkt voor een klant is dit niet gedekt. Als door de val de vloer van jouw opdrachtgever beschadigd raakt is de schade aan de vloer wel gedekt.
 • Zuivere vermogensschade
  Een AVB dekt alleen schade aan zaken en personen. Zuivere vermogensschade, dat is schade, in geld uit te drukken door achteruitgang van een vermogen, is nooit gedekt. Voorbeeld: doordat je een toegang van een winkel verkeerd repareert kunnen de klanten twee dagen niets aanschaffen. Je kan aansprakelijk worden gesteld voor de gederfde omzetdaling van jouw opdrachtgever maar dit is niet gedekt binnen een AVB.
 • Milieuschade
  Schade die geleidelijk ontstaat aan het milieu doordat leidingen verslijten en langzaamaan de grond vervuilen is niet gedekt. Als er een ongeluk plaatsvindt tijdens jouw werkzaamheden waardoor plotseling milieuschade ontstaat is dit wel gedekt. Voor de overige milieuschades kan je bij een AVB tegen meerprijs een toevoeging voor milieuschade afsluiten.
 • Zaken onder opzicht
  Een AVB geeft geen dekking voor zaken die je onder opzicht hebt. Dat wil zeggen dat schade die je veroorzaakt aan andermans zaken of materialen die je onder jouw beheer hebt niet gedekt zijn tegen schade door jouw handelen. Zaken onder opzicht staat gelijk met schade aan jouw eigen zaken . Voorbeeld: je plaatst een granieten aanrecht voor een klant en laat deze vallen. Het aanrecht heb je onder beheer en is niet gedekt, de schade aan de vloer waar het aanrecht op valt is wel gedekt. Voor zelfstandigen in de bouw- en technieksector is hiervoor een aparte verzekering: De Construction All Risc (CAR) verzekering. Schade aan zaken die je leent of gehuurd hebt zoals gereedschappen die je gebruikt tijdens jouw opdracht en zaken die je onder beheer hebt om te repareren vallen onder opzicht en zijn dus niet gedekt bij schade.
 • Schade door het geven van verkeerd advies
  Zoals gemeld, een AVB geeft dekking bij daadwerkelijke schade. Echter in adviserende beroepen geeft het geen enkele dekking voor de gegeven adviezen, hiervoor is een Beroeps Aansprakelijkheid Verzekering (BAV).

Aansluiten ZZP Nederland

Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet je aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland

Aansluiten bij ZZP Nederland

Downloads

 1.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand