Zzp'er als stagebegeleider

Stageplaats bij zzp’er

Het is voor zzp’ers mogelijk om een stageplaats aan te bieden. Dat kan aan diverse doelgroepen; VMBO, MBO-bbl, HBO, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Naast praktische beroepsvaardigheden maken leerlingen ook kennis met ondernemen. Daarvoor is ook subsidie te verkrijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Om in aanmerking te komen voor de ‘Subsidie Praktijkleren’ moet het in het geval van MBO'ers gaan om het begeleiden van een student die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgt. Lees meer over de voorwaarden voor de diverse doelgroepen.

Het begeleiden betekent “de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de deelnemer door de zzp’er”, je geeft de deelnemer de kans dat hij/zij de fijne kneepjes van het vak leert. Het begeleiden van stagiair(e)s die de BOL-variant volgen komt niet in aanmerking voor subsidie.

Eis: erkend leerbedrijf

Om studenten te mogen begeleiden moet je wel eerst een erkend leerbedrijf worden. Een leerbedrijf is officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van een opleiding. Je bent als bedrijf bereid om daarvoor tijd, ruimte en middelen vrij te maken en legt dit vast door een praktijkovereenkomst te ondertekenen. Je fungeert als praktijkopleider (leermeester) en geeft daarmee vakkennis door aan jongeren. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid.

Een erkenning tot leerbedrijf vraag je aan bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze organisatie is in het leven geroepen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan, of een goede start als ondernemer. Een van de wettelijke taken van de SBB is het erkennen en begeleiden van leerbedrijven als stagebegeleiders.

Hoe word je erkend leerbedrijf

Alleen als erkend leerbedrijf mag je stagiair(e)s opleiden. De erkenning is gekoppeld aan een opleiding/beroep. Het is mogelijk om erkend te zijn voor meerdere opleidingen.
Je kunt een erkenning tot leerbedrijf aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) via deze link.

Voordelen
Er zijn diverse voordelen om een erkend leerbedrijf te worden.

  • Je bedrijf straalt deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit;
  • Je draagt bij aan professionalisering van het vak;
  • Je werkt aan een positief maatschappelijk imago voor je bedrijf.

Subsidie aanvragen

Stagebegeleiding kost tijd en tijd is geld. Daarom is er voor het aanbieden van een stagebedrijf ook een subsidie in het leven geroepen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een zzp'er maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie is aan te vragen door zzp’ers die een erkend leerbedrijf zijn. Per opleiding (vmbo, mbo, hbo) zijn er verschillende eisen.

Subsidie voor het studiejaar 2019-2020 kan je aanvragen vanaf 1 juli 9:00 uur tot en met 16 september 2020 tot uiterlijk 17:00 uur. Aanvragen die na dit tijdstip worden ontvangen, komen niet in aanmerking. De Subsidie praktijkleren vraagt je achteraf aan: na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. De periode om subsidie aan te vragen voor het studiejaar 2020-2021 is nog niet geopend.

Houd er rekening mee dat je eHerkenning (niveau 1) nodig hebt om de subsidie aan te vragen. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. Lees hier meer over (het aanvragen van) eHerkenning.

Het daadwerkelijk aanvragen kan op deze pagina via de knop aan de rechterkant.

Deel deze pagina: