Ambassadeurs ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland treedt op als landelijke onafhankelijke belangenbehartiger van ruim 50.000 aangesloten zzp’ers. We zien het als onze taak om de aangesloten zzp’er terzijde te staan met een kwalitatieve dienstverlening, gericht op het verbeteren van de kansen van de zzp’er, door deskundigheidsbevordering, maar ook door het risicobewustzijn te verhogen. Daarnaast zijn we actief in Den Haag om de belangen van de zzp’ers op de politieke agenda te krijgen. We willen ruimte voor het ondernemerschap door een eigen rechtspositie zodat de echte ondernemers geen last meer hebben van schijnzelfstandigheid.

Rol Ambassadeur

ZZP Nederland wil haar regionale zichtbaarheid uitbreiden door het aantal persoonlijke contactmomenten in de regio te vergroten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om inhoudelijke informatie en advies maar wel om de naamsbekendheid van ZZP Nederland in de regio te vergroten door informatie te verstrekken over de belangenbehartiging en de dienstverlening met verwijzing naar de website en de helpdesk voor inhoudelijke informatie en advies. Voor de uitvoering hiervan wil ZZP Nederland een netwerk vormen van regio-ambassadeurs.

Onze ambassadeurs zijn trots op hun ondernemersbestaan, staan direct met zzp’ers in contact, beschikken over een actief regionaal netwerk en maken zich hard voor de zzp-belangen. Immers ‘Samen staan we sterk’ en kunnen we een vuist maken.

Henriette Veenstra
Henriette Veenstra

Regio Groningen, Friesland, Drenthe


Adinda Keizer
Adinda Keizer

Regio Gelderland, Overijssel en Amersfoort

 


Bernhard van Hamburg
Bernhard van Hamburg

Regio Arnhem, Nijmegen, Eindhoven


Michiel Ypenburg
Michiel Ypenburg

Regio Amsterdam


Natasja Huisman
Natasja Huisman

Regio Amsterdam


Farid Darkaoui
Farid Darkaoui

Regio Rotterdam


Marco den Hartog
Marco den Hartog

Regio Rotterdam

Deel deze pagina: