Verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Het is altijd interessant om te weten welk standpunt de diverse politieke partijen innemen op belangrijke onderwerpen voor ondernemers. Daartoe moeten de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden doorgenomen. In onderstaand schema zie je een beknopt overzicht van zzp-standpunten van een aantal politieke partijen. Het schema is gemaakt door ONL, onze partner in de samenwerking binnen Vereniging Zelfstandigen Nederland.

De onderwerpen die aan bod komen zijn.

  • Zzp-beleid algemeen
  • Plek aan de overlegtafel
  • Duidelijke rechtspositie zelfstandigen
  • Sociale risico's afdekken
  • Fiscale stimulans gericht op zelfstandig ondernemerschap

Wat doet ZZP Nederland?

ZZP Nederland heeft in de afgelopen jaren constant contact gezocht en gehouden met de politiek om te praten over ondernemersissues. Wij hebben onze visie op ondernemerschap gedeeld met alle relevante politieke partijen. Wij staan voor de volgende standpunten:

Omdat in politiek Den Haag vooral de macht van de getallen werkt, heeft stichting ZZP Nederland recentelijk het initiatief genomen om, samen met andere ondernemersorganisaties de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) op te richten.

Hiermee tonen deze organisaties het nut, de noodzaak en de onvoorwaardelijke bereidheid om gezamenlijk oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het samenwerkingsverband stelt dat een goed ondernemersklimaat van groot belang is, zodat zelfstandigen verantwoord kunnen ondernemen, financieel zelfredzaam zijn en hun specifieke kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. De VZN vertegenwoordigt nu al zo’n 100.000 ondernemers.

Verkiezingsinsteek via VZN

Omdat bij de aankomende verkiezingen landelijke belangen op het spel staan, willen wij onze mening verkondigen met een zo groot mogelijke groep. Dat bereiken wij via VZN. Daarom hebben wij in samenwerking met alle samenwerkende organisaties binnen VZN een manifest geschreven en die gedeeld met alle politieke partijen.

Lees in het manifest (pdf)waar wij politiek gezien voor staan. Speciaal voor de verkiezingen hebben we wat punten uit het manifest nader uitgewerkt (pdf)

Ook praat VZN in diverse podcasts met meerdere politieke partijen over hun verkiezingsprogramma's en hun gedachten over het zelfstandig ondernemerschap.

Deel deze pagina: