Verkiezingsprogramma's 2017

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 zijn inmiddels bijna allemaal bekend. Hieronder treft u de globale inhoud aan van hoe het ondernemerschap is opgenomen in de diverse verkiezingsprogramma’s. Omdat in veel verkiezingsprogramma's ondernemerschap nog niet werd benoemd, maar inmiddels wel op de websites van de diverse partijen, hebben we de standpunten op de websites ook meegenomen.


Helaas hebben we moeten constateren dat in sommige verkiezingsprogramma’s de ondernemer (bijna) helemaal niet wordt benoemd. De PVV heeft een verkiezingsprogramma van een A4-tje waarin ondernemers(chap) niet wordt benoemd. Maar geeft desgevraagd wel aan dat de PVV voor behoud van de fiscale aftrek voor zzp’ers is en pleit voor minder regels, zodat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Verder wil de PVV de Wet DBA intrekken en de VAR weer laten herleven.

De SP heeft een paragraaf over zzp’ers. “We willen voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.”


Standpunten per partij

Hieronder de partijen die meer vertellen over hun plannen voor ondernemers. 

PvdA (uit concept verkiezingsprogramma)

 • Bescherming “gedwongen zzp’ers”
 • Deel van zzp’ers heeft zwakke onderhandelingspositie, daarom;
 • Collectieve tariefafspraken mogelijk maken door aanpassing mededingingswetgeving
 • Meer (sociale) zekerheden bieden
 • Minimumtarieven Kunst- en Cultuursector (motie)
 • Minimumloon ophogen met compensatie verzekeringen
 • Verbod aanbesteding onder minimumloon
 • Startersaftrek vervangen door aannamebonus 
 • Verplichte Basisverzekering (AOV) voor zzp’ers
 • Verplichte deelname pensioen (tot sociale premiegrens)
 • Zelfstandigenaftrek behouden, verhoging fiscale arbeidskorting werknemers

CDA

 • Zelfstandigenaftrek voorwaardelijk maken
 • Voorwaarde: minimum bestedingsbedrag voor voldoende verzekeringsdekking pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid
 • Basisverzekering werkenden (AOV)

D66

 • Ruimte voor ondernemen
 • Zelfstandigenaftrek blijft
 • Collectief verzekeren gemakkelijker maken
 • Vrijwillige aansluiting pensioen mogelijk maken
 • Sparen zelfstandigen vereenvoudigen
 • Zelfstandigenverklaring, waardoor ondernemers worden uitgezonderd van loonheffingen

VVD

 • Ruimte voor ondernemen, minder verplichtingen
 • Geen verplichte AOV
 • Zelfstandigenaftrek behouden
 • Belastingdienst mag echte ondernemers niet belemmeren
 • Rechtszekerheid en duidelijkheid ondernemerschap
 • Zekerheid vooraf (opdrachtgever en opdrachtnemer)

ChristenUnie

 • ZZP'ers krijgen een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau
 • De VAR moet terug want de modelovereenkomsten werken niet
 • Samen met ondernemers en burgers in één generatie een volledig duurzame energievoorziening realiseren 
 • Wil een verplichte deelname aan een (collectief) pensioen. Niet duidelijk of dit ook voor ondernemers geldt.

50PLUS

 • Schrappen onnodige regels bij overdracht familiebedrijf aan kinderen.
 • Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP) zijn de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid.
 • Ondersteuning pensioenfonds voor ondernemers

GroenLinks

 • Verplichte AOV voor ZZP'ers
 • Gunstiger pensioensparen voor ondernemers
 • Bescherming Arbeidsongeschiktheid kerntaak van de overheid

SGP

 • Geen verplicht pensioen voor zzp'ers
 • Geen verplichte AOV, wel eerlijke kansen op een passende AOV
 • Geen minimumtarieven voor zzp'ers.
 • Hervorming zelfstandigenaftrek. Na een periode van vijf jaar worden deze meer in lijn gebracht met de belastingdruk voor werknemers, rekening houdend met de extra risico’s van ondernemers.
 • link naar ideeën over zzp'ers en ondernemerschap

Forum voor Democratie

 • Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA (en geen terugkeer naar de VAR).
 • Eenvoudig en transparant regime voor ZZP'ers zonder risico op boetes en naheffingen.
 • Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP’ers door een belastingvrije voet van €20.000
 • ZZP'ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.
 • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping).
 • link naar ideeën over zzp'ers

Deel deze pagina: