Verkiezingsprogramma's per thema


De politieke partijen spreken zich in sommige gevallen expliciet uit over thema's die op het moment ook zeer actueel zijn onder ondernemers. Vooral omdat de wet- en regelgeving die deze thema's met zich meebrengen bepalen wanneer iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting en aan welke eisen dan moet worden voldaan. Hieronder benoemen we drie thema's.

Ondernemer of flexwerker

 • PvdA beschouwt zelfstandigen als ondernemers, maar door schijnconstructies worden sommige werknemers zzp’er tegen wil en dank
 • PvdA wil dat zzp’ers weer meedoen met basis sociale zekerheid (pensioen en aov)
 • Concurrentie op tarieven verzachten: bescherming: minimumloon, collectieve tariefafspraken
 • CDA  beschouwt zelfstandigen niet als werknemers, maar streeft wel naar een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt als het gaat om sociale verzekeringen en pensioen.
   
 • D66 beschouwt zelfstandigen als ondernemers
 • D66 wil meer ruimte voor ondernemen
 • D66 wil modelcontracten vervangen door Zelfstandigenverklaring, waardoor ondernemers worden uitgezonderd van loonheffingen.
 • VVD beschouwt zelfstandigen als ondernemers
 • VVD wil ruimte voor ondernemen
 • VVD wil minder verplichtingen
 • VVD wil rechtszekerheid en duidelijkheid voor ondernemers
 • VVD wil dat belastingdienst echte ondernemers niet belemmert
 • VVD; Modelcontracten: zekerheid vooraf en in de praktijk
   
 • CU wil VAR terug want de modelovereenkomsten werken niet

Fiscaal Klimaat/Zelfstandigenaftrek

 • PvdA wil zelfstandigenaftrek behouden en verhoging fiscale arbeidskorting werknemers voor gelijk speelveld
 • CDA maakt zelfstandigenaftrek voorwaardelijk (verzekeren en pensioen)
 • D66 behoudt zelfstandigenaftrek
 • VVD behoudt zelfstandigenaftrek
 • CU, het is niet duidelijk wat hun standpunt hierover is.

Verzekeren en Pensioen

 • PvdA wil verplichte deelname pensioen
 • PvdA wil verplichte basisverzekering
   
 • CDA wil verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid
 • CDA wil vrijwillige deelname pensioen en verzekeringen koppelen aan zelfstandigenaftrek
   
 • D66 wil collectief verzekeren gemakkelijker maken
 • D66 wil vrijwillige aansluiting pensioen mogelijk maken
 • D66 wil fiscaal sparen zelfstandigen vereenvoudigen
   
 • VVD wil geen verplichte AOV
 • VVD wil geen verplichte pensioendeelname
 • CU wil  dat zzp'ers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen op minimumniveau
 • CU wil verplichte deelname aan een (collectief) pensioen. Niet duidelijk of dit ook voor ondernemers geldt.

Deel deze pagina: