Reacties achterban per thema

Zelfstandigen hebben er genoeg van, dat er alleen maar over hen wordt gesproken door allerlei deskundigen, experts, politici, vakbonden. In de achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland nemen zij zelf het woord. Hieronder lees je enkele van hun opmerkingen. Nog meer reacties lees je onderaan deze pagina.

Bewust zelfstandig ondernemerschap

Onze achterban over de Wet DBA:

De antwoorden hebben betrekking op vraag 1 en vraag 3 uit ons achterbanonderzoek. Lees hier alle antwoorden van het onderzoek (pdf). Let op: de vragen met open antwoordmogelijkheid zijn niet opgenomen in het onderzoek. Een uitgebreidere selectie van de open antwoorden vind je hier.

 • Er wordt bij de wet DBA door de politiek vooral vanuit gegaan dat iemand liever in loondienst zou zijn terwijl de meeste zzp'ers hier bewust voor kiezen. Bekijk de situatie eens vanuit de bewuste zzp'er in plaats van de ontslagen werknemer die noodgedwongen start als zzp'er. Ik vind het schandalig dat onder het mom van bescherming van zwakkeren prima functionerende en happy zzp’ers het werken onmogelijk gemaakt wordt.
 • Ik ben zzp'er van het 1e uur en nu drogen mijn opdrachten op omdat meneer Asscher vindt dat ik eigenlijk een werknemer ben die geen vast contract krijgt die ik helemaal niet wil
 • Ik ben na 9 jaar zzp’er noodgedwongen in vaste dienst gegaan omdat ik door de nieuwe wet DBA geen opdrachten meer kreeg. Hoe gaat 'Den Haag' om met zzp’ers die  gedwongen zijn gestopt. (waarschijnlijk wordt hier weer niks mee gedaan en valt het volgens 'Den Haag' allemaal wel mee) Het wordt tijd dat ze zich eens verdiepen in wat er zich werkelijk afspeelt onder de bevolking.

Onze achterban over de vrije keuze van ondernemers (vraag 7 uit het achterbanonderzoek)

 • Als ondernemer kies ik zelf voor autonomie, onafhankelijkheid en eigen risicodragerschap, laat de overheid mij dan ook in die keuze respecteren.
 • Als bewust zelfstandige ben ik een ondernemer die bijdraagt aan de NL maatschappij. Ik word graag voor vol aangezien en gewaardeerd voor mijn bijdrage, ook door degenen die beleid maken / politiek bedrijven. Dat kunnen ze doen door mij in mijn ondernemerschap te faciliteren en stimuleren.
 • Ik heb gekozen voor ondernemerschap. Daarmee heb ik ook bewust gekozen voor bepaalde risico's en ook voor het recht op bepaalde vrijheden die te maken hebben met het ondernemerschap. Ik vind dat dit onaangetast moet blijven.
 • Het Kabinet moet zich realiseren dat zelfstandig ondernemerschap bijna altijd een vrije en zeer bewuste keuze is. Dus niet al het beleid inrichten op die enkele zzp'er voor wie dat niet geldt.

Onze achterban over hun eisen aan de politiek:

 •  Inschrijving bij KvK zou leidend moeten zijn voor ondernemerschap. Misschien is hier een extra optie voor identificatie en inschrijven als zzp'er te creëren.
 •  Ik vind de zelfstandigheidsverklaring zoals ze die in België schijnen te hebben wel een goed idee, waarin de zzp’er verklaart als zelfstandig ondernemer behandeld te willen worden en de daarbij behorende rechten en plichten accepteert.
 •  Wel ben ik voorstander van goede voorlichting en informatie voorziening, zodat startende zzp'ers goed weten welke risico's ze lopen, en vooral ook welke plichten ze hebben, maar het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om je hierover goed te laten informeren!
 • Ik denk dat het merendeel van de zzp’ers daar bewust voor heeft gekozen, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. De regering moet juist bedrijven die mensen dwingen zzp'er te worden, aanpakken (zoals Post NL) ZZP’ers zijn een aanwinst voor de maatschappij. Vrijdenkers en productief. Houden hun eigen broek op. Gedwongen zzp’ers zijn geen aanwinst. Zij zijn mensen die in loondienst willen. Help hen aan een baan.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De antwoorden hebben betrekking op vragen 27,28 en 30 uit ons achterbanonderzoek. Lees hier alle antwoorden van het onderzoek (pdf). Let op: de vragen met open antwoordmogelijkheid zijn niet opgenomen in het onderzoek. Een uitgebreidere selectie van de open antwoorden vind je hier.

Onze achterban over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

 • Het probleem is niet dat zzp'ers zich niet willen verzekeren. De oplossing is dus ook niet om een verzekering verplicht te maken. Het probleem is wel dat verzekeraars niet alle zzp'ers accepteren of dat premies onevenredig hoog zijn. Dat is het probleem dat opgelost moet worden.
 •  De mogelijkheid om een betaalbaar AOV te kunnen afsluiten is een nobel streven. Duurt naar mijn idee al veel te lang voor dat bewerkstelligd is.
 • De huidige AOV verzekeringen zijn te duur en doen moeilijk als ze moeten uitkeren; dan is een algemene voorziening toch beter.

Verplicht voor iedereen?

 • Ieder moet zelfstandig zijn eigen risico`s indekken, zoals altijd is geweest. Niet elke zzp'er heeft een aov nodig. dus geen verplichting.
 • Voor personen die het echt niet kunnen betalen is een aov basisverzekering misschien een oplossing. Maar dit zijn nu juist de mensen die niet lang zelfstandig ondernemer zijn omdat hun bedrijf niet levensvatbaar is. Verkeerde aanpak derhalve. Wederom, je bepaalt het zelf. Als je dit soort dingen niet kan of wil regelen, moet je niet zelfstandig worden!

Wat moet er gebeuren ?

Cijfer uit het onderzoek: Een ruime meerderheid van 70 % pleit voor de vorming van een groot collectief met vrijwillige basis, betaalbaar, zonder uitsluitingen en met volledige acceptatie.
Lees hier de gehele uitkomst van het onderzoek.

 • Een basisvoorziening is prima, maar alleen als dit op eigen voorwaarden kan. Bijvoorbeeld eigen risico periode van een half jaar. Variabele hoogte uitkering etc.
 • De eerste twee jaar kunnen met een broodfonds worden opgelost, daarna een aanvullende aov die vanwege de lange aanlooptijd veel goedkoper kan. Zelf neem ik deel in een Broodfonds: een prima alternatief.  Geen groot collectief, maar kleine collectieven, broodfondsen. Wellicht een groot collectief voor de periode na de 2 jaar waar broodfondsen in voorzien.
 • Zorgen dat het gat tot verzekerde leeftijd en pensioenleeftijd beter op elkaar laten aansluiten. Gat kan soms meer dan 7 jaar zijn die je zelf moet opvangen. Dit is wel een probleem!

Minimumtarief voor zzp'ers?

Onze achterban over tariefafspraken:  Minimumtarief hoort niet bij ondernemerschap

Uit ons achterbanonderzoek blijkt bijna unaniem (98 %) dat zelfstandigen zelf willen onderhandelen over hun tarief, een meerderheid (55 %) is tegen het vaststellen van minimumtarieven in sommige sectoren.

Onderstaande antwoorden van onze achterban hebben betrekking op vragen 7 en 8 uit ons achterbanonderzoek. Lees hier alle antwoorden van het onderzoek (pdf). Let op: de vragen met open antwoordmogelijkheid zijn niet opgenomen in het onderzoek. Een uitgebreidere selectie van de open antwoorden vind je hier.

 • Bij zelfstandig ondernemerschap hoort vrije marktwerking. Als je product of dienst niet genoeg betaald wordt, dan komt dit omdat er te weinig vraag naar is of omdat het aanbod te groot is. Dan wordt het tijd voor de zelfstandig ondernemer om over te stappen op een ander product of een andere dienst. Daarmee daalt het aanbod en kunnen de prijzen stijgen.
 • De markt regelt de tarieven. Als er onvoldoende vraag naar mijn product is, moet ik daar iets aan doen en niet kunstmatig in stand gehouden worden. Het is een voorzet voor een vorm van werknemerschap. Ik pas.
 • Volgens mij is de ondernemer zelf verantwoordelijk  voor zijn tarief. Indien hij zelf niet tot tarieven kan komen die levensvatbaar zijn voor zijn onderneming is hij geen ondernemer. De bakker bepaalt toch ook zelf wat zijn krentenbol kost!
 • Dit  gaat allemaal alleen maar om schijnzelfstandigen. De overheid kan organisaties kennelijk niet verbieden van schijnconstructies gebruik te maken. Daarom wil men nu minimum tarieven instellen voor de man die bij mij voor PostNL de pakketjes komt brengen. Dat is geen professional die op zijn expertise wordt ingehuurd, zoals ik.

Verplicht pensioen?

Onze achterban over pensioen:

Uit ons achterbanonderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid (85 %) pensioen belangrijk vindt, 79 % regelt dat zelf, 73 % is tegen iedere vorm van verplichting, omdat dit in strijd is met het ondernemerschap.

Onderstaande antwoorden van onze achterban hebben betrekking op vragen 22,23,24 en 25 uit ons achterbanonderzoek. Lees hier alle antwoorden van het onderzoek (pdf). Let op: de vragen met open antwoordmogelijkheid zijn niet opgenomen in het onderzoek. Een uitgebreidere selectie van de open antwoorden vind je hier.

 • Er moeten goede voorzieningen komen om pensioen op te bouwen, waarmee je als zzp'er goed kan werken en keuze in kan maken. Maar het moet niet worden verplicht.  Probleem is ( mijn ervaring ) dat er periodes zijn, dat je wel wat opzij kan zetten. Maar helaas ook andersom - dat je alles wat er binnenkomt nodig hebt om te "overleven". Verplicht opbouwen werkt bij mij dus niet.
 • ik wil zelf vrij zijn in mijn keuzes om vermogen op te bouwen voor mijn oude dag. Investeren in vastgoed, beleggen, sparen, etc. Ik ben voor zelf regelen, fiscaal vriendelijk zonder verplichtingen bij grote concerns.
 • Net als verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid, ziekte en ao-heid is ook het voorzien in pensioen  een eigen verantwoordelijkheid. Wie op een houtje wil bijten na zijn pensioen, heeft dat recht. Als de AOW in feite een niet voldoende basis is voor dekking van kosten, dan zou die voorziening verbeterd moeten worden. Laat de regering ook kijken naar pensioenopbouw in loondienst, dat is vaak ook onvoldoende.

Deel deze pagina: