Manifest Zelfstandigen hebben de Toekomst

In aanloop naar het politiek debat dat wij hebben gehouden met 6 woordvoerders van politieke partijen op 13 februari 2017, hebben wij een Manifest opgesteld om enkele speerpunten op gebied van ondernemerschap aan te kaarten. Deze speerpunten zijn besproken tijdens het debat. Hier leest u een klein verslag van het debat. Een film van het debat volgt nog.


Manifest: Zelfstandigen hebben de Toekomst

Naar aanleiding van het Manifest: Zelfstandigen hebben de Toekomst (download pdf) is ook nog een expertmeeting geweest op 16 februari 2017. Daarbij werd het Manifest nog verder aangescherpt. Het uiteindelijke doel van dit Manifest is om de politieke partijen te laten inzien wat er leeft onder zzp'ers, zodat de partijen na de verkiezingen deze standpunten mee kunnen nemen in het regeerakkoord.

Bloemlezing reacties aangesloten zelfstandigen

Voordat het politiek debat werd gehouden hebben wij eerst een enquête /achterbanraadpleging gehouden die meer dan 3000 respondenten opleverde. Dat was de eerste aanzet om te komen tot de speerpunten uit het Manifest: Zelfstandigen hebben de Toekomst. Hieronder leest u per onderwerp uit het Manifest een bloemlezing van de reacties van onze achterban die wij hebben gekregen op onze enquête.

Downloads bloemlezingen

 1.  
  Download (290 kB)

  Heeft u zelf nog ideeën/opmerkingen over bewust zelfstandig ondernemerschap?

 2.  
  Download (341 kB)

  Heeft u zelf nog ideeën/opmerkingen over "Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid"?

 3.  
  Download (191 kB)

  Heeft u zelf nog ideeën/opmerkingen over "Voorstel PvdA Minimum Tarieven"?

 4.  
  Download (198 kB)

  Heeft u zelf nog ideeën/opmerkingen over "Fiscaal vriendelijk een reserve opbouwen"?

 5.  
  Download (37 kB)

  Heeft u zelf nog ideeën/opmerkingen over Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid?

 6.  
  Download (192 kB)

  Heeft u zelf nog ideeën/opmerkingen over "Pensioen"

Deel deze pagina: