Verkiezingen 2017

Verkiezingen 2017 Dossieroverzicht

Middels dit platform heeft ZZP Nederland proberen te achterhalen wat de ideeën zijn van de diverse partijen zodat ondernemers uiteindelijk een gedegen keuze kunnen maken voor welke partij ze kiezen. Wij hebben daarvoor diverse verkiezingsprogramma's doorgelezen en aan woordvoerders van partijen vragen gesteld over hun standpunten aangaande ondernemerschap. Hieronder vind je overzicht van alle pagina's over de verkiezingen van 2017.

Programma’s politieke partijen

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 zijn inmiddels allemaal bekend. Helaas blijkt uit onze inventarisatie dat er  veel politieke partijen zijn die zich in hun verkiezingsprogramma's niet uitlaten over ondernemers en eventuele ideeën voor deze omvangrijke groep. Wilt u weten welke partij uw ideeën deelt, ga naar het ZZP Kieskompas.

Op dit platform probeert ZZP Nederland te achterhalen wat de ideeën zijn van de diverse partijen zodat ondernemers uiteindelijk een gedegen keuze kunnen maken voor welke partij ze kiezen. Wij hebben daarvoor diverse verkiezingsprogramma's doorgelezen en aan woordvoerders van partijen vragen gesteld over hun standpunten aangaande ondernemerschap. De resultaten daarvan lees  je op de pagina verkiezingsprogramma's en op onze pagina waar per thema de ideeën van de partijen weergeven worden.

Verkiezingsprogramma’s zonder ondernemerschap

Helaas hebben we moeten constateren dat in sommige verkiezingsprogramma’s de ondernemer (bijna) helemaal niet wordt benoemd. Naarmate de verkiezingen vorderen komen steeds meer politieke partijen tot bezinning en nemen ze toch standpunten in over (zzp-)ondernemerschap.

De verkiezingsprogramma’s die onderdelen hebben over ondernemerschap splitsen wij hier uit in algemeenheden en hier per thema/onderwerp. Ook hebben wij latere standpunten van de diverse politieke websites benoemd.

Wat gaan we nog doen?

Om te achterhalen hoe de diverse partijen denken over ondernemers(chap), blijven wij altijd openstaan voor nieuwe input vanuit de politieke partijen. Inmiddels hebben wij in januari 2017 een achterbanraadpleging houden om erachter te komen hoe onze achterban denkt over de diverse verkiezingsprogramma's. Naast de achterbanraadpleging hebben we ook een klankbordgroep geformeerd uit bestaande zzp'ers om nog dieper op de politieke vraagstukken omtrent ondernemerschap in te gaan.

Uiteindelijk laten we dan weer de politici zelf aan het woord tijdens ons politiek debat over ondernemerschap. Dit debat zal plaatsvinden op maandagavond 13 februari in Den Haag.

Deel deze pagina: