Gemeenteraadsverkiezingen Zwolle

In 2018 worden op 21 maart in bijna alle gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Omdat zzp'ers en kleine ondernemers vooral met lokaal beleid te maken hebben, is het ook interessant om te weten wat de verschillende partijen te zeggen hebben over ondernemerschap binnen de gemeente. 

Op woensdag 14 maart organiseert ZP Netwerken Regio Zwolle (ZPN) in samenwerking met ZZP Nederland een inspirerende avond bij Landstede aan de Fuchsiastraat 1 van 19.30 - 22.00 uur.

ZZP Nederland zet voor u de zes huidige grootste partijen in Zwolle naast elkaar en bekijkt hoe ondernemers(chap) wordt benoemd in de partijprogramma's. Wilt u op de hoogte blijven van de voor ondernemers belangrijke politieke beslissingen? Klik dan hier.

Partijprogramma's Zwolle

Van de huidige zes grootste partijen lees je hieronder op alfabetische volgorde in een notendop wat er over ondernemerschap wordt gezegd in hun partijprogramma's. Wil je het complete partijprogramma lezen, klik dan op de partijnamen; CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SP, VVD.

 • De titel meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland moet weer verzilverd worden.
 • Er moeten broedplaatsen voor sociaal ondernemers gecreëerd worden.
 • De infrastructuur inzake aanbestedingsbeleid, financiering en onderwijs sluit niet goed aan op onze ambities.
 • Er moet meer aandacht komen voor de kwaliteiten van de mbo-studenten.
 • Zowel internationale ondernemingen als mkb’ers, zzp’ers en startups moeten volop de kans krijgen om in Zwolle tot bloei te komen. Zij zijn verschaffers van werkgelegenheid.
 • Bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige ondernemer makkelijker worden.
 • Leegstaande gebouwen van de gemeente door beginnende ondernemers laten benutten.
 • Meer aandacht voor ‘nieuwe armoede’ onder zzp’ers/werknemers die niet rondkomen.
 • Succesverhalen over Circulair Ondernemen moeten uitgedragen worden aan een ieder.
 • Het wijkteam is voor heel Zwolle. De zorgvraag bepaalt de inzet van de hulp.
 • Stimuleren van netwerken om opleidingen en het bedrijfsleven op elkaar te laten aansluiten.
 • D66 ziet volop kansen voor ondernemerschap en de economie.
 • Dankzij ondernemers innoveert en onderneemt Zwolle als nooit tevoren.
 • Sterke banden tussen ondernemers, onderwijs en overheden laat de regio groeien.
 • Nieuwe oplossingen om fysieke ruimte te kunnen (blijven) bieden aan startups blijven nodig.
 • We willen dat gemeentelijk inkoopbeleid ondernemerschap aanmoedigt.
 • Inkoopprotocollen moeten aangepast worden zodat ook zzp’ers mee kunnen (blijven) doen.
 • Bijstandsgerechtigden moeten, sanctieloos, kans krijgen een opleiding te volgen of te ondernemen.
 • Bij tegenstrijdige regelingen kiezen we in het voordeel van de Zwollenaar.
 • We streven naar zoveel mogelijk vaste banen. Schijnconstructies accepteren we niet.
 • Mensen die zelfbewust kiezen voor ondernemerschap ondersteunen we ook.
 • Zoveel mogelijk vaste contracten en, ook voor zzp'ers, goede arbeidsvoorwaarden.
 • Ondernemers in de detailhandel mogen zelf bepalen of ze op zondag geopend willen zijn.
 • De sociale wijkteams krijgen meer medewerkers om de werkdruk te verlichten.
 • De veranderende arbeidsmarkt vereist dat we onderzoeken hoe mensen hun kwaliteiten ook in de toekomst kunnen blijven inzetten met behoud van bestaanszekerheid.

 

 • Kleine ondernemers zijn aanjager van de economie en moeten worden ondersteund.
 • Zzp’ers en kleine zelfstandigen moeten we helpen uit de bijstand te komen en te blijven.
 • Met ondernemers zetten we het mes in nutteloze procedures/overbodige regels.
 • Spreekuur openen waar ondernemers ideeën of knelpunten kunnen bespreken.
 • Zorg met ondernemers voor periodieke werkevents.
 • Ambtenaren lopen bedrijfsstages om  beeld te krijgen van ondernemersproblematiek.
 • Er komt een ondernemerspanel dat nieuwe plannen en regels toetst.
 • Betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt in samenwerking met het bedrijfsleven
 • We bouwen met het innovatie- en startupnetwerk aan een one-stop-shop voor starters en startups.
 • Zwollenaren die zorg nodig hebben, moeten de zorg krijgen die zij willen. Ook via een PGB.

Thematafels

De avond is opgezet rondom een aantal thema’s, waarbij je onder begeleiding van een gespreksleider in gesprek gaat met de volksvertegenwoordigers over een specifiek onderwerp. De thema’s zijn: - Succesvol starten - Aanbestedingen - De hybride zzp’er (deeltijd ondernemers) - Het imago van de zzp’er (dé zzp’er bestaat niet) - Innovaties.

Wil je alleen luisteren? Dan ben je ook van harte welkom! Meld je dan wel aan. Je kunt je stem anoniem laten horen via Mentimeter.

Waar? Wanneer? Hoe laat?

Waar: Landstede
Adres: Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle
Inloop: 19.00 uur
Start: thematafels: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur.

Aanmelden thematafels Zwolle

Blijf op de hoogte van de belangrijke politieke ontwikkelingen in Zwolle

Aanmelden

Deel deze pagina: