Gemeenteraadsverkiezingen Groningen

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor Groningen, Haren en ten Boer. In de gemeente Groningen wonen en werken circa 12.500 zzp’ers. Deze grote, en tevens groeiende groep zelfstandig ondernemers wil heel graag weten wat de politieke partijen voor hen in petto gaan hebben. Want zzp’ers vinden het belangrijk om invloed te hebben op het ZZP-beleid van de gemeente Groningen.

Daarom organiseren ZZP Nederland en Ikonderneemhet.nl op 12 november een debatavond rondom een aantal belangrijke thema’s voor zelfstandig ondernemers. Zodat we na afloop aan de partijen suggesties kunnen doen voor onderwerpen die belangrijk zijn voor de regionale economie.
De avond zal plaatsvinden in The Rock van 19.00 – 22.00 uur. Wil je deelnemen aan het debat en zo invloed hebben op de positie van de zzp’ers in het collegeprogramma? Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 60, dus wacht niet met aanmelden!

Thematafels

De avond is opgezet rondom een aantal thema’s, waarbij je onder begeleiding van een gespreksleider in gesprek gaat met de volksvertegenwoordigers over een specifiek onderwerp. De thema’s zijn: 

 1. Hoe wordt de zzp’er meer gezien als volwaardige bijdrager aan de lokale economie met een grotere stem in het economische speelveld?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat de zzp’ers toekomstbestendig zijn?
 3. Hoe worden zzp’ers meer zichtbaar/inzetbaar zijn voor regionale bedrijven?
 4. Hoe helpen we hulpvragende ondernemers voldoende rendement te maken?
 5. Hoe zorgen we ervoor dat zzp’ers mee kunnen doen aan aanbestedingen?
 6. Hoe maken we startende ondernemers beter en sneller succesvol?

Wil je alleen luisteren? Dan ben je ook van harte welkom! Meld je dan wel aan

Partijprogramma's Groningen

Er hebben zich 13 partijen aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezing Groningen. Van deze partijen lees je hieronder op alfabetische volgorde in een notendop wat er over ondernemerschap wordt gezegd in hun partijprogramma's. Wil je het complete partijprogramma/speerpunten lezen, klik dan op de partijnamen; 100% Groningen, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Dieren, PvdA, PVV, SP, Sportpartij Groningen, Stad en Ommeland, Student en Stad, VVD.

100% Groningen

 • Ondernemerschap voor mensen met een uitkeringssituatie blijven stimuleren.
 • 100% blijven investeren in een geweldig vestigingsklimaat voor ondernemers.
 • We willen dat ondernemers zelf kunnen beslissen of ze open gaan op zondag
 • Wij willen inzetten op het ontstaan van meer broedplaatsen voor Start Ups, hackathons en startups officers en we steunen initiatieven zoals Founded in Groningen.
 • In het onderwijs moet er meer aandacht zijn voor het ontplooien van creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

CDA

 • Ondernemers zijn de motor van de economie. Een goed vestigingsklimaat is een voorwaarde voor een bruisende gemeente.
 • Het CDA wil samen met ondernemers vol aan de bak. De bedrijvigheid in de binnenstad en in de wijken en dorpen willen we vergroten. Overbodige regels schaffen we af.

ChristenUnie

 • Wij willen specifieke aandacht voor mensen in "nieuwe armoede”, zoals zzp’ers of mensen met een baan die eigenlijk niet rond kunnen komen.
 • Wij blijven voorstander van verlaging aantal koopzondagen.
 • Meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers

D66

 • Steeds meer Nederlanders starten een eigen bedrijf of worden zzp’er. Nieuwe bedrijven vestigen zich liever in het centrum of in woonwijken dan op bedrijventerreinen. De gemeente moet deze nieuwe ontwikkelingen omarmen.
 • Verwijder onnodige barrières en regels voor (sociale) sportondernemers.
 • Aankomende professionals en kenniswerkers zijn dé talentvolle ondernemers van morgen. Daarom willen we meer inzetten op ondernemerschap. In het vo en op het mbo en hbo.
 • Versterk het startup- en innovatieklimaat door nog meer in te zetten op de verbinding van beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
 • Geef als gemeente ruimte en mogelijkheden aan bestaande én startende ondernemers.
 • Breid het aantal broedplaatsen voor startende ondernemers uit.
 • Geef startende ondernemers meer ondersteuning bij het opzetten van hun onderneming door toegang te bieden tot cursussen in bijvoorbeeld het maken van een businessplan.

GroenLinks

 • De gemeente ondersteunt zzp-ers en startups actief met faciliterend beleid en zorgt voor broedplaatsen voor startende ondernemers.
 • Zzp’ers en flexwerkers met een oproepcontract moeten eenvoudiger bijstand kunnen krijgen voor periodes waarin hun inkomen onder het sociaal minimum zit.  ‘flexibele bijstand’.
 • GroenLinks wil dat de gemeente, samen met brancheorganisaties, actief werk maakt van het aantrekken van groene, innovatieve en sociale ondernemingen.
 • De gemeente Groningen ondersteunt de circulaire economie actief.

PvdA

 • Stimuleren van start-ups en (sociaal) ondernemerschap.
 • Sommige inwoners van onze gemeente zijn uit overtuiging en uit vrije keuze werk zzp’er, maar er zijn ook mensen die in een constructie van schijnzelfstandigheid werken.
 • Wij willen dat de gemeente start-ups stimuleert. We zetten in op een bruisende gemeente met een ontwikkelde creatieve sector. Tevens op een aantrekkelijk klimaat voor het mkb,  met als doel meer werkgelegenheid.
 • Zzp’ers en mensen met ‘kleine baantjes’ verdienen soms nauwelijks genoeg om in hun levensonderhoud te voorzien. Een op de vijf kinderen in Groningen groeien in armoede op.

Partij van de Dieren

 • De gemeente ondersteunt zzp’ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijf verzamelpanden.
 • De gemeente roept horecaondernemers en bedrijven op een wekelijkse vegetarische dag in te voeren.
 • De gemeente creëert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap.

PVV

De PVV is gevraagd om hun partijprogramma naar ons te sturen. Momenteel hebben wij die nog niet in handen. 

SP

 • Om de risico’s onder MKB'ers en zzp’ers te spreiden richt de gemeente een broodfonds op waarbij MKB'ers en zzp’ers zich aan kunnen sluiten.
 • De gemeente gaat de strijd aan met winkelcentra die koopzondagen verplicht aan ondernemers opleggen.
 • Voor bedrijven die werknemers uitknijpen en oneerlijk concurreren met lokale ondernemers is geen plaats in de stad.
 • De gemeente richt een broodfonds op waarbij MKB'ers en zzp'ers zich kunnen aansluiten

Sportpartij Groningen

 • Hoog tijd voor healthy ageing, digitale innovatie en sociaal ondernemerschap
 • Investeren in nieuwe vormen van sociaal en coöperatief ondernemerschap

Stad en Ommeland

Stad en Ommeland is gevraagd om hun partijprogramma naar ons te sturen. Momenteel hebben wij die nog niet in handen. 

Student en Stad

Student en Stad is gevraagd om hun partijprogramma naar ons te sturen. Momenteel hebben wij die nog niet in handen. Onderstaande opsomming is afkomstig van RTV Noord.

 • Beleid richten op het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden voor verbeterde economische uitzichten
 • Armoedebeleid moet zich richten op de gelijke kansen voor kinderen. De jeugd heeft immers de toekomst
 • Startups en scale-ups in een vroeg stadium betrekken bij handelsmissies
 • Er moet voor startups één duidelijk aanspreekpunt komen
 • Om startups vanaf het begin bij te staan kan de gemeente achter hen gaan staan en hen actief ondersteunen als klant

VVD

 • De VVD is voor ruimte voor ondernemersinitiatief. Als regels overbodig of niet te handhaven zijn dan schrappen wij ze. Waar mogelijk vervangen we vergunningsplicht door een meldplicht.
 • De VVD stimuleert dat de gemeente actief startups blijft bedienen en blijft zoeken en meedenken met bedrijven die zich hier willen vestigen.
 • VVD Groningen wil dus:
  - vergunningsaanvragen sneller, flexibeler en meer digitaal
  - ondernemersvriendelijke overheid
  - ruimte voor horeca & detailhandel inéén
  - meer kennisbundeling tussen, bedrijven, kennisinstellingen en gemeente.
 • Bedrijven als motor van verduurzaming.

Aanmelden thematafels Groningen

Meld je aan om mee te discussiëren, of om te luisteren en blijf op de hoogte van de belangrijke politieke ontwikkelingen in Groningen

Aanmelden

Waar? Wanneer? Hoe laat?

Waar: The Rock 
Adres: Atoomweg 6B, 9743 AK Groningen
Inloop: 19.00 uur
Start: thematafels: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur.

Programma

19.00 - 19.15 uur inloop
19.15 - 19.30 uur opening en inleiding door ZZP Nederland
19.30 - 19.50 uur spel over de streep, reageren op stellingen
19.50 - 20.00 uur uitleg thematafels
20.00 - 20.45 uur discussie thematafels
20.45 - 21.00 uur afsluiting en advies aan politiek
21.00 uur borrel en afsluiting

 

Deel deze pagina: