Gemeenteraadsverkiezing Amsterdam

In 2018 worden op 21 maart in bijna alle gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Omdat zzp'ers en MKB-ondernemers vooral met lokaal beleid te maken hebben, is het ook interessant om te weten wat de verschillende partijen te zeggen hebben over ondernemerschap binnen de gemeente. 

ZZP Nederland zet de vijf huidige grootste partijen naast elkaar en bekijkt hoe ondernemers(chap) wordt benoemd in de partijprogramma's. Wilt u het verkiezingsdebat bijwonen? Klik dan hier.

Partijprogramma's Amsterdam

Van de huidige vijf grootste partijen lees je hieronder op alfabetische volgorde in een notendop wat er over ondernemerschap wordt gezegd in hun partijprogramma's. Wilt u het complete partijprogramma lezen, klik dan op de partijnamen; D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

 • Zzp’ers ondersteunen door te overleggen met eigenaren van leegstaande kantoor- en werkruimten, maar ook woonruimte, om betaalbare ruimte aan te bieden.
 • Ondernemers draaien mee met het op te zetten experimentele interactieve bestuur. 
 • De reclamebelasting voor ondernemers wordt heringevoerd.
 • Vluchtelingen helpen door ze naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden.
 • D66 wil hulp van ondernemers bij schone stad.
 • A’dam zuid; doorgaan met ondersteunen van initiatieven die vanuit bewoners en ondernemers.
 • A’dam West; Ondernemers bieden graag stages aan. Maar het contact met scholen moet beter.
 • A’dam West; D66 blijft (tijdelijke) woon-/ werkruimte voor culturele en creatieve startende ondernemers stimuleren.
 • ZO- A’dam. Lokale ondernemers, zzp'ers, moeten mee profiteren van de bedrijvigheid. Bijv. door faciliteren van initiatieven voor horeca en het mogelijk maken van kleine horeca in parken.
 • Samen met hoger onderwijs en het bedrijfsleven een ‘green science and business park’ realiseren.
 • Van goedkope bedrijfsruimte/broedplaatsen voor duurzame ondernemers.
 • Wegnemen van barrières voor ondernemers bij aanbestedingen en gunningsprocedures.
 • Help ondernemers met verduurzaming van hun bedrijfsvoering en vermindering energieverbruik. Handhaving Wet Milieubeheer. Verplichting sluiten van deuren in de winter.
 • De gemeente zet actief in op een divers winkelaanbod in Amsterdam. De gemeente richt een middenstandscoöperatie op waardoor kleine ondernemers met een buurtfunctie zich kunnen handhaven in de stad.
 • Commercieel gebruik van de openbare ruimte door ondernemers wordt belast. De reclamebelasting wordt opnieuw ingevoerd.
 • Voor ondernemers die pionieren in duurzaamheid maken wij ruimte, bijv. door snellere vergunningaanvragen groen advies etc.
 • Leveringen bundelen met ondernemers en distributiebedrijven om vrachtverkeer te halveren.
 • Maatschappelijk innovatiefonds voor initiatieven van bewoners, bewonersorganisaties en sociaal ondernemers.
 • Samen met dierenwelzijnsorganisaties en ondernemers stoppen we het gebruik en de verkoop van bontproducten en angorawol.
 • Wij zetten ons in voor wie niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er is geworden.
 • We willen ervoor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven.
 • Banenpact voor mensen met een uitkering: meer banen bij bedrijven en ondernemers
 • We ondersteunen het opstarten van een zelfstandige onderneming vanuit een uitkering.
 • Trots op de ondernemersgeest van de Amsterdammers. Maar voor geboden steun wordt verwacht dat ondernemers hun rol voor de mensen in de stad pakken. Bijv. bij bestrijding criminaliteit.
 • Midden- en kleinbedrijven krijgen een streepje voor bij aan te besteden gemeentelijk werk.
 • Meer kleinschalige kantoorruimtes bouwen voor zelfstandigen en meer juridische bijstand voor ondernemers met problemen met de huurbaas, bijvoorbeeld bij een dreigende huurverhoging.
 • Stimuleren lokale economie door radicaal te kiezen voor inkoop van diensten en producten van lokale ondernemers (lokaal MKB) binnen Amsterdam.
 • Bewoners en ondernemers krijgen meer te zeggen over de veiligheid in hun eigen buurt.
 • Compensatieregeling moet ondernemers beter beschermen bij overlast van renovaties door verhuurders of infrastructurele projecten van de gemeente. Bij echte problemen, renteloze lening van gemeente.
 • Aanbestedingen opknippen, meer kansen voor kleine ondernemer.
 • Buurtactiviteiten en buurt-projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund.
 • Leningen tegen gunstige voorwaarden aan kleine innovatieve ondernemers.
 • Waarborgfonds voor kleine ondernemers voor bijv. schade door diefstal.
 • Ondernemers en de gemeente overleggen samen over het schrappen van overbodige regels.
 • betere huurbescherming voor kleine ondernemers, o.a. door huurstijgingen wettelijk te beperken.
 • Kleine ondernemers/zzp’ers met een laag inkomen wordt een goedkope zorg-, rechtbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aangeboden via het verzekeringsbedrijf van de gemeente (VGA).
 • Ondernemers met een kleine beurs betalen geen waterschapsbelasting.
 • Ondersteunen kleine ondernemers en sociale firma’s. ondernemen vanuit een uitkering moet makkelijker.
 • We gaan investeren in buurteconomie vol diversiteit en zonder eenheidsworst, met bloeikansen voor kleine en sociale ondernemers en originele buurtwinkeliers.
 • Nieuwe en gevestigde bedrijven moeten ruimte krijgen om te ondernemen. Passen regels voor ondernemers niet meer, dan worden ze geschrapt. Iedere vier jaar de regels controleren.
 • In elk stadsdeel moet een ondernemersloket komen. Vergunningaanvraag moet snel en eenvoudig.
 • Ondernemers die zakendoen met de gemeente hun factuur binnen 30 dagen vergoed zien.
 • Tegenprestatie van ondernemers die hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het schoonhouden van de openbare ruimte, het helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en stages of werkervaringsplaatsen creëren voor scholieren.
 • Vooral ondersteuning van zzp’ers bij de start van een eigen bedrijf. Helpen met vereenvoudigde regelgeving en advies op maat om hun activiteiten tot een succes te maken.
 • Met bestemmingsplannen een divers winkelaanbod stimuleren en zo winkels die juist een bijzondere (buurt)functie vervullen beschermen.
 • Veiligheid voor ondernemers: VVD wil maatregelen om winkeliers en hun klanten te beschermen.
 • Ondernemers moeten digitaal mee kunnen praten over politiek (via bijv. Skype).

Antwoord op ondernemersvragen

Wij hebben de woordvoerders van de huidige vijf grootste partijen gevraagd om te reageren om 5 belangrijke stellingen over ondernemerschap. Klik hier om de antwoorden van de woordvoerders te lezen.

Programma van het debat

Op verzoek van ZZP Nederland en ZZP Mokum gaan vertegenwoordigers van D66, Groenlinks, PvdA, SP en VVD met elkaar in debat. 

 • Wanneer: 7 maart 2018
 • Waar: Plein '40-'45 1, 1064 SW Amsterdam
   
 • Programma:
 • 19.00 inloop
 • 19.30 Introductie door middel van een video van ZZP Nederland
 • 19.35 Interview gespreksleider met Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland over:
  - Doel van het eerste zzp-verkiezingsdebat Amsterdam, en de rol van de gemeente 
  - ZZP verkiezingsagenda. Wat is het belang van zzp’ers voor gemeente
  - Het belang van het netwerk ZZP Mokum
 • 19.45 Voorstellen woordvoerders politieke partijen met statement en foto
  VVD, Chris Popma/D66, Paul Guldemond/PvdA, Carolien de Heer/SP, Tiers Bakker /Groen Links, Dorrit de Jong 
 • ​19.55 – 21.00 Debat aan de hand van 5 stellingen o.l.v. gespreksleider. Vragen uit de zaal na elk debat over een van onderstaande stellingen.
  1. Kleine ondernemingen zorgen voor werkgelegenheid, sociale saamhorigheid en leefbaarheid in wijken en stadsdelen. Het stadsbelang vraagt om stimulering van deze ondernemers.
  2. Veel startende ondernemers redden het niet, doordat ze onvoorbereid in het diepe springen. De gemeente kan zich beter inspannen om deze problemen te voorkomen, dan achteraf in het kader van armoedebestrijding deze problemen op te lossen.
  3. De gemeente kan startende zzp’ers op weg helpen door toegankelijk onderwijs en informatie te bevorderen over ondernemen en ondernemersvaardigheden.
  4. Om zzp’ers meer kansen te bieden op opdrachten, is het noodzakelijk, dat de gemeente het aanbestedingsbeleid meer richt op zzp’ers in de wijken. Bied opdrachten aan in kleine eenheden, uit te voeren door zzp’ers of samenwerkende zzp’ers.
  5. Een zzp netwerk zoals ZZP Mokum kan een belangrijke rol spelen in de gemeente;
  -  Als vraagbaak voor zzp’ers (ondernemerschap)
  -  Als verbinding tot samenwerking tussen zzp’ers
  -  Als gesprekspartner voor het gemeentebestuur en de politiek
  En moet daarom door de gemeente worden erkend en gefaciliteerd.
 • 21.00 Conclusie
  - boodschap van zzp'ers aan de politiek en reactie van woordvoerders
  - belang zzp netwerk Amsterdam voor inbreng zzp in politiek
 • 21.15 Borrel

Kom naar het verkiezingsdebat

Meld u aan voor het Verkiezingsdebat voor Amsterdamse ondernemers.

Aanmelden

Deelnemers Debat


Chris Popma

VVD


Paul Guldemond

D66


Carolien de Heer

PvdA


Robert Brand

SP


Dorrit de Jong

GroenLinks

Deel deze pagina: