Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen werden bijna allemaal op 21 maart 2018 in de meeste gemeenten in Nederland gehouden. In de gemeente Groningen is er nog een verkiezing op 21 november. Omdat zzp'ers afhankelijk zijn van het lokale beleid van de gemeente, is het belangrijk om de standpunten van de diverse partijen op het gebied van ondernemerschap goed te kennen. Immers door op de juiste partij te stemmen kan het ondernemerschap in de gemeente een stimulans krijgen. 

Wij willen bereiken:

  • Dat de stem van zzp’ers in de gemeente meer wordt gehoord.
  • Dat zzp’ers in de gemeente hun krachten bundelen.
  • Dat de gemeentelijke politiek zich sterk maakt voor zelfstandige ondernemers.

Omdat het  voor Stichting ZZP Nederland helaas niet mogelijk is om alle partijprogramma's van de partijen in de gemeenten uit te zoeken, hebben wij ons voor de verkiezingen van maart 2018 gericht wij op de verkiezingen in deze 3 gemeenten; Amsterdam, Rotterdam en Zwolle.

Op 21 november vindt de gemeenteraadsverkiezing voor Groningen/Ten Boer/Haren plaats. Ook voor deze gemeente heeft ZZP Nederland de partijprogramma's uitgeplozen.

Vijf belangrijke ondernemerspunten

Helaas heeft niet iedere partij voldoende duidelijk gemaakt in haar partijprogramma wat het ondernemersbeleid inhoudt. Vandaar dat wij aan de lijsttrekker/woordvoerder van iedere partij (althans de vijf grootste) vijf vragen hebben gesteld, die voor ondernemers belangrijk zijn. De antwoorden kunt u terugvinden op onze website.

  1. Gaat uw partij het ondernemerschap in uw gemeente stimuleren? Noem de 3 belangrijkste actiepunten.
  2. Vindt u het belangrijk dat jongeren in het onderwijs goede voorlichting krijgen over het ondernemerschap? Op welke wijze gaat uw partij dat bewerkstelligen?
  3. Op welke wijze kan de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp’ers faciliteren? Gaat uw partij daaraan meewerken?
  4. Gaat uw partij meewerken aan het installeren van een startersloket, waar startende ondernemers terecht kunnen voor deskundige informatie en onafhankelijk advies?
  5. Is uw partij van mening, dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? Op welke wijze denkt u dat te bewerkstelligen?
Een debat uit 2017 voor de landelijke verkiezingen
Een debat uit 2017 voor de landelijke verkiezingen

Verkiezingsbijeenkomst

Er komt nog een bijeenkomst in Groningen. In Amsterdam, Rotterdam en Zwolle hebben wij in februari en maart reeds een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd.

  • Groningen, 12 november 2018, 19 tot 22.00 uur, Atoomweg 6B, 9743 AK Groningen.

Aanmelden

Heeft u interesse in de verkiezingsbijeenkomst in Groningen? Geef u dan hier op.

Hier aanmelden

Deel deze pagina: