Pensioen

Wat is het probleem?

Men zegt dat zzp'ers weinig aan pensioenopbouw doen, terwijl uit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. De politiek maakt zich zorgen over de pensioenopbouw van zzp'ers en voor de koopkracht van ouderen in de toekomst. Zzp’ers willen wel pensioen opbouwen, maar dan met keuzevrijheid en vrijwillige deelname .

Wat is het standpunt van Stichting ZZP Nederland?

Het is voor zzp'ers mogelijk om fiscaal gunstig te sparen voor het pensioen, maar zelfstandige ondernemers passen niet binnen het ouderwetse pensioenstelsel, dat immers is bedoeld voor werkgevers en werknemers. Stichting ZZP Nederland steunt de voorgenomen pensioenvernieuwingen, die een sterke mate van gelijkenis vertonen met de kenmerken van pensioenmogelijkheden zoals o.a. Brand New Day en ZZP Pensioen die bieden. Onder het motto; 'Nu zelfstandig, later zelfstandig' zet Stichting ZZP Nederland zich in voor de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk een reservevermogen op te kunnen bouwen, als voorziening tegen inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid, bedrijfscalamiteiten en de oude dag.

Activiteiten van Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland heeft jarenlang bij de politiek er op aangedrongen om vrijwillig te kunnen sparen voor de oude dag. Deze vrijwilligheid was een van de belangrijkste eisen van de achterban van ZZP Nederland, zo is gebleken uit een achterbanonderzoek. In maart 2013 heeft toenmalig staatssecretaris Klijnsma de bereidheid uitgesproken om samen met de zzp-organisaties de mogelijkheden te verkennen om een ZZP Pensioencollectief op te richten, dat een pensioenregeling in uitvoering neemt, die voldoet aan de wensen van de zzp’er. 

Fiscaal vriendelijk pensioen sparen
Stichting ZZP Nederland heeft hierop samen met andere zzp-organisaties initiatief genomen door een collectieve pensioenregeling te ontwikkelen, die aantrekkelijk genoeg is voor zzp’ers om vrijwillig aan deel te nemen; het ZZP Pensioen. Inmiddels zijn er met o.a. Brand New Day nog meer spelers waar ondernemers fiscaal vriendelijk pensioen op kunnen bouwen. De belangrijkste kenmerken deze pensioenvormen zijn:

  • een flexibele inleg
  • geen winstoogmerk
  • zeer lage beheerkosten
  • het opgebouwde vermogen blijft van de zzp'er
  • zelf bepalen wanneer de pensioenuitkering moet ingaan en voor hoe lang
  • door collectief karakter blijven de administratiekosten en de kosten van vermogensbeheer beperkt
  • rendementsrisico’s worden gedeeld, hetgeen een hoger rendement oplevert
  • er wordt alleen belegd in duurzame bedrijven.

Geen verplichte pensioendeelname
Er zijn zzp'ers in Nederland die verplicht worden om mee te betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Dit is onder meer zo bij het bpf Schilders. Stichting ZZP Nederland heeft zich hard gemaakt om deze verplichting uit de wet te krijgen. Hiervoor heeft ZZP Nederland zelfs tijdelijk plaatsgenomen in het bestuur van het bpf schilders. ook is er een petitie opgestart en een bezwaarschrift ingediend, tegen verplichte pensioenafdracht van zzp'ers. Tot nog toe is de verplichting om mee te betalen aan het bpf schilders nog van kracht.

In december 2017 heeft Stichting ZZP Nederland een brief verstuurd naar de minister van SZW, de heer W. Koolmees, om vooral geen verplicht pensioen in te stellen, zoals de vakbonden en organisaties van gepensioneerden graag zouden willen.

Voorlichting
Stichting ZZP Nederland houdt ondernemers een spiegel voor door ze goed voor te lichten. Hoe heeft u uw oudedagsvoorziening geregeld. Zo heeft ZZP Nederland meer informatie over pensioenen. Ook is er een financieel plan beschikbaar dat inzicht geeft in de huidige financiële situatie, waarbij berekend kan worden hoe uiteindelijk een goede oudedagsvoorziening kan worden bereikt.

Jouw belangen behartigd in 'Den Haag'?

Sluit je dan aan bij ZZP Nederland voor € 22,50 p.j. (ex. btw) en profiteer tevens van alle voordelen die we te bieden hebben. Samen staan we sterk!

Aansluiten bij ZZP Nederland

Huidige situatie

Vooral de vakbonden en organisaties van gepensioneerden blijven volhouden dat zzp'ers verplicht mee moeten betalen aan opbouw van een pensioen. Stichting ZZP Nederland blijft zich inzetten voor de wensen van de zzp'ers aangaande pensioen. Er moet meer mét de zzp'er worden gesproken (of vertegenwoordigers) dan over zzp'ers.

Deel deze pagina: