AOW-AOV-gat

Wat is het probleem

Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een verzekeringsgat. Dit komt doordat, vooral in zogeheten ‘zware beroepen’ een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet af te sluiten is tot AOW-leeftijd. Hierdoor zijn er veel zzp’ers die kampen met een gat tussen de tijd dat hun AOV uitkeert en hun AOW begint. Een verplichte AOV kan dit gat wel dichten maar deze AOV wordt niet eerder dan in 2024 van kracht en komt te laat voor veel van de huidige ondernemers.

Wat is het standpunt van Stichting ZZP Nederland?

Stichting ZZP Nederland vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor deze situatie, omdat de overheid de regels heeft veranderd tijdens het spel. De stichting eist van de politiek een oplossing. De door het kabinet ingestelde “overgangsregeling OBR” is voor de meeste gedupeerden volstrekt ontoereikend en heeft alle kenmerken van een bijstandsregeling. Stichting ZZP Nederland vindt deze overgangsregeling dan ook inadequaat. De overheid moet zzp’ers compenseren voor de inkomensschade die zij door de verhoging van de AOW-leeftijd ondervinden.

Acties Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland houdt de politiek verantwoordelijk. In het regeerakkoord staat, dat de minister in gesprek gaat met de verzekeraars om ervoor te zorgen, dat aov-verzekeringen toegankelijker worden voor alle zzp’ers. Minder uitsluitingen, meer acceptatie, een betaalbare premie en tot aan de AOW-leeftijd. ZZP Nederland roept op om een noodmaatregel in te stellen voor vrijwillige deelname aan de WIA door zelfstandigen, op basis van de bestaande regeling vrijwillige voortzetting. Deze noodmaatregel kan komen te vervallen na invoering van een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

Huidige situatie

Stichting ZZP Nederland roept het Kabinet op om snel een noodmaatregel in te stellen voor vrijwillige deelname aan de WIA door zelfstandigen, op basis van de bestaande regeling vrijwillige voortzetting. Financiering van de extra schadelast ten gevolge van deze noodmaatregel kan geschieden door de vrijkomende gelden uit de geplande beperking van de Zelfstandigenaftrek hiervoor aan te wenden, zoals eerder is toegezegd door minister Koolmees.

Inmiddels is ZZP Nederland uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met als doel is: welke (richting van een concrete) oplossing is er mogelijk voor de betreffende doelgroep, zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen?

Deel deze pagina: