Wet DBA

Update 13-1-2021

In juni 2020 kwam minister Koolmees met de vijfde voortgangsbrief over de huidige stand van zaken, de geboekte voortgang en de vervolgstappen ten aanzien van de maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’. Die brief lees je hier.

Sindsdien is er enige beweging geweest in dit dossier. Het kabinet heeft inmiddels afgezien van een minimumtarief voor zelfstandig ondernemers en de zelfstandigenverklaring, o.a. naar aanleiding van een raadpleging die ZZP Nederland heeft gehouden onder haar abonnees. Per januari 2021 wordt er wel een webmodule getest. Lees meer over de webmodule op de site van ZipConomy.

Wat is het probleem?

Per 1 mei 2016 is de verklaring arbeidsrelatie (var) niet meer geldig, maar is er een nieuwe wet die vooraf zekerheid moet geven over betaling van loonheffing; de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet zorgt echter voor paniek onder vooral opdrachtgevers, omdat ze nu niet vooraf duidelijk genoeg krijgen of ze een ondernemer inhuren of dat ze iemand als schijnzelfstandige aannemen en dus later alsnog moeten opdraaien voor o.a. de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Inmiddels heeft minister Koolmees de wet DBA bevroren. de wet is er nog wel, maar er wordt niet meer op gecontroleerd of beboet, tenzij mensen bewust de wet overtreden. De minister wilde in 2020 al met een nieuwe wet komen, maar de plannen voor de nieuwe wet waren niet zoals ZZP Nederland en tal van andere organisaties ze graag zou zien, daarom is er nog steeds geen vervangende wet voor de Wet DBA. 

Standpunt Stichting ZZP Nederland

De uitvoering van de DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt averechts doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt. Stichting ZZP Nederland stelt vast, dat dit kabinet ogenschijnlijk het ondernemerschap wil stimuleren, maar dat de overheid nu in werkelijkheid het ondernemerschap van zelfstandigen aan banden legt en zelfs dwarsboomt. Volgens ZZP Nederland zullen de verantwoordelijke bewindspersonen er niet in slagen om op korte termijn de knelpunten op te lossen, terwijl nu al veel zelfstandigen rechtstreeks in hun broodwinning worden bedreigd. De wet DBA moet van tafel.

Jouw belangen behartigd in 'Den Haag'?

Sluit je dan aan bij ZZP Nederland voor slechts € 22,50 p.j. (ex. btw) en profiteer tevens van alle voordelen die we te bieden hebben. Samen staan we sterk!

Aansluiten bij ZZP Nederland

Activiteiten van Stichting ZZP Nederland

De problemen met het oplossen van schijnzelfstandigheid zijn al van ver voor de Wet DBA. Stichting ZZP Nederland houdt zich dan ook sinds de oprichting in 2005 al bezig met dit probleem. Vooral door de problemen vanuit de achterban te vertalen naar bruikbare input in overleggen met de Belastingdienst en de politiek. Volg deze link dan lees je wat Stichting ZZP Nederland in de loop der jaren allemaal heeft gedaan om de overheid te helpen om schijnzelfstandigheid uit te bannen.

ZZP Nederland heeft samen met andere belangenorganisaties een breed gedragen alternatief aangeboden aan minister Koolmees, als alternatief voor de wet DBA.

Om met meer partijen tegelijk de strijd aan te gaan en met luidere stem de mening van de achterban van ZZP Nederland te horen, hebben wij het initiatief genomen voor Vereniging Zelfstandigen Nederland. VZN is het samenwerkingsverband tussen vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers; ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt (zie Manifest VZN).  

Huidige situatie

Stichting ZZP Nederland eist, onder meer in het samenwerkingsverband VZN, een eigen positie in de wet voor zzp’ers als onafhankelijke zelfstandige ondernemers, die voor eigen rekening en risico werken.

Een zzp’er is geen pseudo-werknemer, maar zelfstandig ondernemer. Een zzp’er is geen flexwerker, maar een ondernemende professional. Een zzp’er is geen slecht verdienende en onverzekerde zielepiet, maar een bewust zelfstandige ondernemer, die zijn eigen keuzes maakt. Een zzp’er is geen ontduiker van cao-tarieven en geen valse concurrent van werknemers, maar een vrije ondernemer. Een zzp’er heeft geen baas, maar is eigen baas. 

Tot de ondernemer een eigen positie in de wet heeft, is het belangrijk om te weten hoe de belastingdienst een arbeidsrelatie beoordeelt. Dat vind je hier in het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst.

Het enige plan dat nog van bestaat van de oorspronkelijk plannen binnen de actie ‘werken als zelfstandige’ is de webmodule. Stichting ZZP Nederland heeft al eerder vastgesteld, dat de voorgestelde webmodule in deze vorm niet onderscheidend kan werken in het signaleren van schijnconstructies en is dus tegen de webmodule die per januari 2021 wordt getest.

Deel deze pagina: