ZZP Nederland pleit voor compensatie voor ondernemers met schoolgaande kinderen

ZZP Nederland

Nu bekend is geworden dat de scholen en kinderopvangcentra gesloten blijven tot 8 februari wordt de druk op zzp’ers met schoolgaande kinderen enorm vergroot. Het kabinet is met  werkgevers en vakbonden in overleg over 'coronaverlof' voor ouders die werken en zorg voor kinderen combineren. ZZP Nederland roept op om de zzp’ers met schoolgaande kinderen hierin niet te vergeten en ook hen te compenseren.

Doordat de zorg voor de kinderen op de ondernemers neerkomt, is er simpelweg geen, of te weinig tijd om uren te besteden aan de eigen zaak om zodoende in een eigen inkomen te voorzien. Daarom zetten wij onze lobby activiteiten volop in om in Den Haag niet alleen aandacht voor, maar ook actie te krijgen op onze oproep

Compensatie

Bij ZZP Nederland komen veel telefoontjes binnen van bezorgde zzp’ers, die aangeven dat nu toch echt de rek er uit is, zowel emotioneel als financieel. Voor veel zzp’ers was er nog wel enige verdiencapaciteit, waardoor ze wel boven het bestaansminimum uitkomen, maar de vaste lasten liggen een stuk hoger dan hetgeen er nu nog verdiend kan worden. Zzp’ers teren daardoor al maandenlang in op hun spaargeld. Dit probleem is reeds eerder geadresseerd door ZZP Nederland.

Nu de scholen en kinderopvangcentra gesloten blijven is dit weer een enorme klap op het emotionele en financiële draagvlak van de zzp’ers met schoolgaande kinderen. Een financiële compensatie vanuit de overheid lijkt dan ook een reële oplossing voor dit maatschappelijk probleem.

Reactie van de overheid

In de Kamerbrief van 21 januari 2021 waarin de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket wordt besproken, wordt het punt van ondernemers met thuiszittende kinderen ook benoemd. Helaas, komt de overheid nog niet met een oplossing:

Ook zijn er veel werkende ouders die niet (volledig) kunnen werken vanwege de zorg voor thuiszittende kinderen. Het kabinet erkent de ernst van de problematiek

en blijft kijken naar mogelijkheden om werkende ouders en hun werkgevers hierin tegemoet te komen. Er is echter geen oplossing gevonden die uitvoerbaar of

voldoende gericht is. Gerichte compensatie is complex en daarmee niet uitvoerbaar. Generieke compensatie doet geen recht aan de daadwerkelijke situatie van werkgevers en ouders en kost veel voor een relatief klein effect. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat via de maatregelen uit het steun- en herstelpakket – inclusief de aanvullingen daarop in deze brief - op velerlei manieren ondersteuning terechtkomt bij werkgevers en werknemers. Het kabinet blijft over deze problematiek in gesprek met sociale partners.

 

Deel deze pagina: