ZZP Nederland: uitbreiding steunmaatregelen voor zzp’ers, maatwerk mist weer

ZZP Nederland

De teleurstelling overheerst bij ZZP Nederland na de bekendmaking van de uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemers, zie deze Kamerbrief (pdf). ZZP Nederland heeft zich altijd ingezet voor meer maatwerk, omdat met het huidige pakket teveel ondernemers niet geholpen zijn. Zo heeft ZZP Nederland zich hardgemaakt voor; afschaffing van de partnerinkomenstoets in de Tozo en afschaffing van de eis van vestiging op ander adres dan privéadres in de TVL.

Tozo en TVL

Binnen de Tozo is een van de grootste obstakels voor veel ondernemers de partnerinkomenstoets. Veel partners verdienen wel op of boven het sociaal minimum, maar daarmee kunnen vaak nog niet eens de vaste lasten worden gedekt. Reden voor ZZP Nederland om bij de politiek de pleiten voor afschaffing van de partnerinkomenstoets.

Het kabinet geeft aan de wens te hebben om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Zoals wij eerder hebben aangegeven is de TVL pas effectief door maatwerk toe te passen. Er is nu nog een te grote groep ondernemers die buiten de boot valt als de eisen van een eigen vestiging of opgang van het bedrijf en ook de vaste lastengrens van € 1000,- per maand niet komen te vervallen.

Gemiste kans

Wij begrijpen dat de overheid voor een enorme taak staat om ondernemend Nederland overeind te houden. Ze doen hun best en maken keuzes, maar het is een gemiste kans dat aangedragen oplossingen voor de kleinere ondernemer, zoals de zelfstandigen, geen gehoor hebben gevonden.

Gelukkig zijn er enkele oproepen van ZZP Nederland wel gehonoreerd. Zo komt er vanaf 1 april toch geen vermogenstoets in de Tozo, komen startende ondernemers nu ook in aanmerking voor enkele steunmaatregelen en zijn de vergoedingen binnen de TVL verhoogd. Het is dan wel extra wrang als je als ondernemer nog steeds niet in aanmerking komt voor de TVL. 
Ook komt er voor 2021 een versoepeling van het urencriterium. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 elke week 24 uur mogen schrijven om aan het urencriterium te voldoen.

Snel duidelijkheid

ZZP Nederland eist snel duidelijkheid over de TONK en de definitieve uitvoering van de TVL, want dat zijn nu juist de maatregelen waarop de zzp’ers die op hun tandvlees lopen hun hoop hebben moeten vestigen. Deze maatregelen zullen voor veel ondernemers de laatste strohalm zijn. Het is dan ook niet toelaatbaar om, zoals het nu lijkt, deze ondernemers nog vele weken in het ongewisse te laten over de precieze inhoud en uitvoering van deze maatregelen.

Deel deze pagina: