ZZP-bijeenkomsten wet DBA brengen duidelijkheid

Stichting ZZP Nederland

De Belastingdienst doet zijn uiterste best om duidelijkheid te geven over de gevolgen van de wet DBA. Dat is moeilijk want de media blijven maar onwaarheden vertellen over de wet en de daarmee samenhangende modelovereenkomsten. Stichting ZZP Nederland helpt bij haar aangesloten ZZP'ers duidelijkheid te verkrijgen door samen met de Belastingdienst het land in te gaan met informatiebijeenkomsten.

De media zijn slecht op de hoogte en nemen elkaars onwaarheden over.

Inmiddels zijn er al meerdere van dergelijke bijeenkomsten geweest en blijkt dat ze veel onduidelijkheid wegnemen. De Belastingdienst vertelt tijdens de bijeenkomsten over de wet DBA en de gevolgen daarvan, ook kunnen deelnemers vragen stellen aan de Belastingdienst die meestal ter plekke worden beantwoord. Maar de vraag naar informatie blijft groot, dat blijkt wel uit het feit dat iedere bijeenkomst compleet volgeboekt is. Omdat het ondoenlijk is om een ieder persoonlijk te ontvangen tijdens dergelijke bijeenkomsten, zal de Belastingdienst in april ook nog komen met een webinar, zodat veel meer mensen een bijeenkomst kunnen volgen, maar dan vanachter de eigen pc of laptop. Veel informatie over de wet DBA staat al op de website van Stichting ZZP Nederland.

Onwaarheden

Het is erg jammer dat een dergelijk grote operatie als een wetswijziging wordt gefrustreerd door niet goed geïnformeerde media die vervolgens elkaars onwaarheden maar blijven herhalen. Dit zorgt voor onnodige angst onder ZZP'ers en ongewenst gedrag onder opdrachtgevers. Zo wordt er nu vaak door opdrachtgevers geroepen dat niet meer als ondernemer gewerkt kan worden, en dat dan maar een payroll-bedrijf moet worden ingeschakeld. Om de onduidelijkheid weg te nemen nog eens de twee grootste misverstanden:

1. De modelovereenkomsten zijn niet verplicht
2. Je hoeft niet voor iedere opdracht een nieuwe modelovereenkomst te laten tekenen.

Net als de VAR niet verplicht was, is het werken met modelovereenkomsten dat ook niet. Als overduidelijk is dat iemand ondernemer is, dan hoeft helemaal niets te worden veranderd. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Wil een opdrachtgever of opdrachtnemer wel zekerheid vooraf? Dan kan met een modelovereenkomst gewerkt worden. De tot nog toe beschikbare modelovereenkomsten staan op de website van de Belastingdienst.

Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Gemak

De Belastingdienst gaat er vanuit dat met de modellen die nu op de website staan (er zullen er nog wel tientallen bijkomen), een ieder uit de voeten kan. Het hoeft ook niet precies aan te sluiten op de eigen werkzaamheden, want je kunt de al gekeurde model overeenkomsten aanpassen naar behoefte.

Het enige waar voor gezorgd moet worden is dat de geel-gearceerde stukken (die staan in de algemene- en branche-overeenkomsten) blijven staan in de overeenkomst, en er moet dan natuurlijk ook naar worden gewerkt. Dan weet de Belastingdienst zeker dat er geen loonheffingen betaald hoeven worden.

Als de artikelen die de opdrachtgever of opdrachtnemer zelf in de modelovereenkomst zet, naast de geel-gearceerde artikelen, niet strijdig zijn met de geel-gearceerde artikelen, dan zegt de Belastingdienst dat de eigen gemaakte modelovereenkomst niet getoetst hoeft te worden. Want de Belastingdienst zegt; als die geel-gearceerde artikelen ongewijzigd blijven en er wordt volgens deze artikelen gewerkt, dan weten wij dat er geen loonheffing afgedragen hoeft te worden.

Als die geel-gearceerde artikelen ongewijzigd blijven en er wordt volgens deze artikelen gewerkt, dan weten wij dat er geen loonheffing afgedragen hoeft te worden.

Terechte kritiek

Natuurlijk zijn er bij een dergelijke grote operatie als een wetswijziging zaken die niet vlekkeloos verlopen. Zo vinden zzp’ers dat ze slecht worden geïnformeerd. Dat is zeker in het begin ook zo geweest, maar er komt nu steeds meer informatie vrij en de Belastingdienst heeft toegezegd dat iedere zzp’er ook nog een brief gaat krijgen met tekst en uitleg. Daarnaast zal er nog een webinar komen vanuit de Belastingdienst, die meer duidelijkheid geeft voor de zzp’er.

Een ander punt van kritiek is dat de overeenkomsten die nu al gekeurd zijn, nog onduidelijkheden bevatten en soms zelfs onwettige passages. Dat is helaas waar. Dat heeft de staatssecretaris ook toegegeven en hier wordt hard aan gewerkt. Om de onwettigheden eruit te filteren en de overeenkomsten duidelijker te maken is tijd nodig. Maar die tijd is er ook. De Belastingdienst begrijpt dat ook en zal tot 2 mei 2017 een implementatietermijn hanteren. In deze periode houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand bij de implementatie. Er geldt wel een inspanningsverplichting. Dit betekent dat opdrachtgever en de opdrachtnemer actief bezig moeten zijn de arbeidsrelatie zodanig feitelijk vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Tenminste: als partijen dat ook willen.

Een wetswijziging brengt veranderingen met zich mee, dat is duidelijk. Ook duidelijk is dat er hard aan gewerkt wordt om een ieder de informatie te geven die ze nodig hebben. Die tijd wordt ook gegeven. Het is nu zaak om duidelijkheid te verschaffen. Stichting ZZP Nederland zal hier zijn bijdrage aan leveren.

Deel deze pagina: