Zorgbonus voor zzp'ers vanaf 15 juni aan te laten vragen

Zelfstandigen
Rijksoverheid.nl

Het kabinet heeft enorm veel waardering voor de uitzonderlijke prestaties van zorgmedewerkers in de strijd tegen corona. Daarom geeft het kabinet zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen in alle zorgberoepen. Dus bijvoorbeeld ook voor fysiotherapeuten of verloskundigen. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen de zorgbonus van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen.

Let op: zzp'ers kunnen de zorgbonus niet zelf aanvragen, dat gaat altijd via de opdrachtgever (bijv. zorgkantoor of pgb-houder).

Zorgaanbieder of pgb-budgethouder vraagt bonus aan

Zorgverleners kunnen de zorgbonus niet zelf aanvragen. Dat doet de zorgaanbieder (werkgever) of de pgb-budgethouder. Zij beoordelen ook welke zorgprofessional of pgb-zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus. De belangrijkste voorwaarde is dat een zorgverlener door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg heeft geleverd. Een andere voorwaarde is dat de zorgverlener tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-budgethouder heeft gewerkt. Ook mag de zorgverlener niet meer dan maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.

Hoogte zorgbonus

Waarschijnlijk bedraagt de zorgbonus ongeveer € 200 tot € 240. De precieze hoogte van de bonus is pas later bekend. Want die hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. Het kabinet heeft een budget van € 720 miljoen voor de bonus. Dit wordt straks gedeeld door het aantal aanvragen.

Werkgevers vragen zorgbonus aan via DUS-i

Zorgaanbieders (werkgevers) kunnen de bonus van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen bij DUS-i. Zij dienen de aanvraag in voor hun eigen medewerkers en voor derden, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt de zorgaanbieder de zorgbonus als een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorgaanbieder moet de bonus vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgprofessionals uitbetalen.

Pgb-budgethouders vragen zorgbonus aan via de SVB

Pgb-budgethouders kunnen de bonus van dinsdag 15 juni 2021 09.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen bij de SVB. Zij dienen de aanvraag in voor hun pgb-zorgverleners. Het gaat om pgb-zorgverleners die betaald worden uit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz.

Handreiking

Of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking: handreiking DUS-I en handreiking SVB.

Deel deze pagina: