Zelfstandigen dreigen definitief om te vallen door verlenging lockdown

Politiek
ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland slaat alarm: maatwerk nu noodzakelijk

Door aanhoudende coronamaatregelen dreigt ook voor veel zelfstandigen met contactberoepen en hun leveranciers de genadeklap. Met name zelfstandigen, die in 2020 tussen wal en schip zijn gevallen en daardoor niet voldoende financieel gesteund zijn, dreigen in 2021 om te vallen als de overheid niet snel ingrijpt. Er is nog steeds geen omzet, de vaste lasten lopen door en de buffers zijn op.

Doordat het kabinet vorig jaar in snel tempo een steunpakket heeft moeten organiseren, was er geen plaats voor het noodzakelijke maatwerk. Daardoor zijn veel zelfstandigen zonder financiële steun buiten de boot gevallen. Wanhopige noodsignalen uit de achterban van ZZP Nederland wijzen op financiële ellende, moedeloosheid en gebrek aan perspectief. “De enig denkbare oplossing moet nu komen van het kabinet, dat met gerichte ondersteuning alles op alles moet zetten om ook de ondernemingen die tussen wal en schip vallen te redden van de afgrond”, zegt Frank Alfrink, voorzitter Stichting ZZP Nederland.

Stichting ZZP Nederland heeft nog steeds hoge waardering voor de wijze waarop het kabinet onder zeer moeilijke omstandigheden heeft getracht het voortbestaan van ondernemingen veilig te stellen. Echter, voor veel zelfstandigen, die eerder buiten de boot zijn gevallen, dreigt de situatie nu onhoudbaar te worden. Om deze ondernemers perspectief te bieden is gericht maatwerk nodig.

Daarom pleit stichting ZZP Nederland, in lijn met de Vereniging Zelfstandigen Nederland voor aanpassing van de bestaande Tozo en TVL voor de komende periode tot 1 juni 2021.

Aanpassing van de bestaande Tozo en TVL

 • Stel de Tozo-levensonderhoud ook open voor grensondernemers.
 • Partner- en vermogenstoets vanaf 1 januari tot 1 juni niet als voorwaarde in de Tozo.
 • TVL beperking minimaal 30 % omzetverlies Q4 2020 tegenover 2019 opheffen voor alle seizoenbedrijven, toerisme, cultuur en contactberoepen en hun leveranciers.
 • TVL beperking vaste lasten minimaal € 3000 per kwartaal opheffen, of verlagen, voor het 1e halfjaar van 2021.
 • TVL voorwaarde dat minstens één vestiging een ander adres heeft dan het privéadres laten vervallen.
 • Neem de werkelijke vaste lasten in de TVL als uitgangspunt. De SBI-codes en CBS-cijfers komen per branche niet overeen met de werkelijke situatie;
  • Bijvoorbeeld dansscholen vallen soms onder sport (34 %), soms onder onderwijs (18 %) en soms onder horeca (25 %). In de praktijk doen ze alle drie.
  • Bijvoorbeeld yogadocenten, die onder 5 verschillende SBI-codes ingedeeld kunnen zijn.
  • Bijvoorbeeld de autorijschoolhouders, die geen enkele omzet hebben omdat ze geen lessen mogen geven, wel aan huis gevestigd zijn en doorlopende kosten hebben.
 • Urencriterium contactberoepen voor het 1e halfjaar van 2021 verlagen naar 400 uur.

“Wij vertrouwen erop, dat het kabinet haar verantwoordelijkheid neemt om zelfstandige ondernemers perspectief te bieden op voortzetting van hun onderneming, nu er licht lijkt te komen aan het einde van de coronatunnel”, aldus Frank Alfrink.

Deel deze pagina: