Veel zelfstandige zorgprofessionals hebben onterecht geen zorgbonus gekregen

Zelfstandigen
ZZP Nederland/Zorgbonus gemist

Ten tijde van de aanvraagmogelijkheid voor de € 1000,- zorgbonus voor zzp’ers kwamen er veel telefoontjes binnen van zelfstandige zorgprofessionals die vertelden dat hun opdrachtgever de zorgbonus voor hen niet aan wilden vragen. Daarom heeft ZZP Nederland meegewerkt aan een samenwerkingsverband van werkgevers, uitzendbureaus, bemiddelaars en zzp-belangenorganisaties, die het meldpunt ‘Zorgbonus gemist’, hebben opgezet.

Brief naar minister

Na de inventarisatie van het meldpunt is contact opgenomen met het ministerie van VWS, zodat er gewerkt kan worden aan een oplossing. De brief met de conclusies is inmiddels naar de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd.

De verantwoordelijk minister heeft deze brief ook ontvangen. In de brief worden de situatie en de resultaten van Zorgbonus gemist uiteengezet. Deze brief is opgesteld in samenwerking met de deelnemende partners en zal hopelijk aanleiding zijn voor een oplossing.

Samenvatting uitkomsten meldpunt Zorgbonus gemist

  • Meer dan 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt Zorgbonusgemist.nl. Van zeker 3944 kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar zij kregen van hun werkgever/opdrachtgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder andere medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen.
  • Van de respondenten was minder dan de helft werkzaam als zzp’er.
  • 58 procent van de respondenten geeft aan dat de zorgbonus voor hen niet is aangevraagd, 18 procent weet niet of de bonus is aangevraagd. Voor de rest is de bonus aangevraagd, maar hebben zij die in de meeste gevallen nog niet ontvangen.
  • Redenen die genoemd worden in het onderzoek: de zorgorganisatie is van mening dat de medewerker er geen recht op had, de organisatie wilde geen bonus aanvragen of het is onbekend waarom er geen bonus is aangevraagd.

Recht op zorgbonus

Om de zorgbonus aan te vragen moest er sprake zijn van ‘een uitzonderlijke prestatie’ van de zzp’er tijdens de eerste coronagolf, dus tussen 1 maart en 1 september 2020. Er moest een getekende overeenkomst van opdracht zijn en als zelfstandige zorgprofessional mocht je niet meer dan maximaal € 73.000,- euro bruto per jaar verdienen.

Het kabinet heeft een tweede zorgbonus beloofd, van 500 euro. De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over hoe die eruit komt te zien.

Deel deze pagina: