TVL Q1 2021 voor zzp'ers vanaf 15 februari aan te vragen

Rijksoverheid

Zzp'ers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021). De regeling staat open voor alle sectoren. Maar er zijn wel eisen aan de TVL.

ZZP Nederland heeft richting politiek reeds gepleit voor aanpassing van de eisen. Bijvoorbeeld het verlagen van de hoogte van de vaste lasten. De eis van € 3000 aan vaste lasten wordt voor Q1 2021 omlaag gebracht naar € 1500. De eis van minstens één vestiging op een ander adres dan het privéadres, of anders een kantoor aan huis met eigen opvang en voorzieningen is nog steeds geldig.

De uitbreidingen die op 21 januari door het kabinet zijn aangekondigd, zoals de openstelling van de TVL-regeling voor grotere bedrijven, verlaging van de vaste lasten drempel en het hogere subsidiepercentage, worden later doorgevoerd. De voorraadsubsidie voor verplicht gesloten detailhandel wordt verlengd en verhoogd. Voor de reisbranche wordt een eenmalige opslag toegevoegd om te helpen met het betalen van de annuleringskosten. Voor de land- en tuinbouw sector komt een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen, zoals dierenvoer.

Meer informatie van de Rijksoverheid

Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche voor Q4 2020

Ondernemers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de coronabeperkingen hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Omdat de TVL-regeling is gebaseerd op de omzet en vaste lasten van hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor, en de omzet in de evenementenbranche vaak sterk seizoengebonden is, kunnen deze ondernemers vaak geen gebruik van de TVL-regeling. Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen kunnen vanaf 18 februari 12:00 uur tot 18 maart 17:00 uur een aanvraag doen voor de Evenementenmodule Q4 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. De opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart verwacht.

Situatie nu en straks

De uitbreidingen van de TVL-regeling, inclusief de toegang voor grotere bedrijven en de opslag voor de detailhandel en reisbranche, zijn nog niet actief op het moment dat de regeling opengaat. Dit moet eerst worden verwerkt in een wijzigingsregeling, goedgekeurd door de Europese Commissie en worden aangepast in de systemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer de uitbreiding is verwerkt, ontvangen ondernemers een extra voorschot en kunnen grotere bedrijven een TVL aanvraag doen. 
Wanneer de uitbreiding wordt doorgevoerd is nog niet bekend. In het schema hieronder is de huidige situatie en de nieuwe situatie als de uitbreidingen zijn verwerkt samengevat. 

TVL Q1 2021 nu en straks

  Situatie per 15 februari Voorgenomen uitbreiding besloten op 21 januari:
nog niet actief
Wie kunnen een aanvraag indienen voor TVL Q1 2021 Alle ondernemers en zelfstandigen die eerder gebruik konden maken van de TVL.  Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers (en minimaal 30% omzetverlies) en ondernemers met minimaal 1.500 euro vaste lasten komen in aanmerking voor de TVL.
Subsidiepercentage Subsidiepercentage stijgt mee met omzetverlies: bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% en loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100% Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. 
Het verschil wordt door RVO verwerkt met een extra voorschot.
Minimale subsidiebedrag per kwartaal 750 euro 1500 euro
Maximale subsidiebedrag per kwartaal 90.000 euro 330.000 euro voor mkb
400.000 euro voor niet-mkb
Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel Een opslag van 5,6% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. Maximaal 20.160 euro Een opslag van 21% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. 
Maximaal 200.000 euro 
Eenmalige Opslag Annuleringskosten Reizen Nog niet actief. Een opslag van 3,4% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. 
Maximaal 130.000 euro
Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw Nog niet actief. Een opslag van 21% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. 
Het maximale bedrag wordt nog vastgesteld.

 

Deel deze pagina: