TVL 4e kwartaal voor ondernemers vanaf 25 november aan te vragen

Zelfstandigen
Rijksoverheid

Vanaf 25 november 12:00 uur kunnen ondernemers, mits ze aan de voorwaarden voldoen, TVL aanvragen voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 (TVL Q4 2020). De grootste verandering ten opzichte van de eerdere TVL-aanvraagmogelijkheden is dat bij deze ronde er geen restricties zijn op SBI-code. TVL aanvragen kan via www.rvo.nl/tvl.

Wie kan TVL aanvragen?
De TVL is voor alle ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, holdings, huishoudens, publiek gefinancierde scholen en (internationale) overheidsinstellingen. Ondernemers moeten onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
  • De vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij jouw hoofdactiviteit hoort.
  • Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. Met uitzondering van horecaondernemingen en ambulante handel.

Horeca krijgt een eenmalige opslag

Verplicht gesloten horecagelegenheden krijgen voor TVL Q4 2020 eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Voor horecaondernemers die de TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag direct opgeteld bij het subsidiebedrag.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag
Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen steun voor het 4e kwartaal van 2020. Zij moeten in ieder geval TVL hebben ontvangen in de periode van juni tot en met september 2020. Deze aparte module wordt zo snel mogelijk uitgewerkt en komt later met terugwerkende kracht beschikbaar. Meer informatie volgt.

Aanvragen
Je kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden, namelijk het 4e kwartaal van 2020 en de eerste 2 kwartalen van 2021. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. Je kunt in elke periode de TVL aanvragen, ook als je de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam. TVL aanvragen kan via www.rvo.nl/tvl.

Kleine verbetering
Enige weken geleden gaf het kabinet aan dat er een nieuwe ronde voor de steunpakketten zou komen. Ook zouden er op enkele punten wijzigingen worden aangebracht. ZZP Nederland vindt, dat alle zelfstandigen die door de coronamaatregelen in omzet zijn getroffen voor TVL in aanmerking moeten kunnen komen. Dat werd begin november ook in de Tweede Kamer bepleit tijdens het debat over het steunpakket. Ten aanzien van de TVL is nu definitief bekend dat de SBI-codes tijdelijk komen te vervallen. Dat is een verbetering. Hierdoor kunnen ondernemers die eerder niet vanwege hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TVL, wellicht nu wel in aanmerking komen. Maar, lang niet iedere ondernemer komt in aanmerking, vooral omdat de eis van het hebben van minstens één andere vestiging dan het privéadres van de ondernemer (uitzondering zijn horecaondernemingen en ambulante handel), is blijven bestaan.

Deel deze pagina: