Nieuwe vereniging opgericht voor tolken en vertalers: Orde RTV

Orde RTV

Als registertolken- en vertalers hebben we elkaar nodig. Wij regelen als zelfstandige ondernemers onze eigen zaken, maar er zijn dingen die we individueel niet voor elkaar kunnen krijgen. We trekken samen op, samen zijn we sterker. Daarom is op 15 december 2020 de Orde opgericht.

De Orde is de vereniging van tolken en vertalers op C1-niveau in het Rbtv.

Wat wil de Orde bereiken

 • Erkenning en bescherming van ons beroep, met belangrijke verantwoordelijkheden in het domein van Justitie en Veiligheid, waar het gaat om de rechtsbescherming van burgers
 • Het borgen van kwaliteit in de beroepsuitoefening en opleiding
 • Een formele positie in het gestructureerd overleg met overheidsinstellingen
 • Collectieve leveringsvoorwaarden in contractvorming met intermediairs

Wat doet de Orde

 • Vertegenwoordiging van de leden in formeel overleg met het ministerie
 • Politieke lobby wet- en regelgeving aangaande de positie van Registertolken en -vertalers C1
 • Bevorderen kwaliteitsniveau en opleidingsniveau Registertolken en -vertalers C1
 • Namens de leden onderhandelen over leveringsvoorwaarden in raamovereenkomsten

Belangenbehartiging en dienstverlening

De Orde is als collectief van zelfstandigen aangesloten bij ZZP Nederland voor:

 • Collectieve belangen van Registertolken en -vertalers C1 als ondernemer
 • Toegang tot individuele ondernemersdiensten van ZZP Nederland, zoals:
  - Informatie over wet- en regelgeving voor ondernemers (bijv. belasting, privacy);
  - Informatie over financiën, verzekeringen en pensioenvoorzieningen;
  - Juridisch advies, contracten en leveringsvoorwaarden;
  - Collectiviteit zorgverzekering met premiekorting.

De Orde is democratisch

 • De leden hebben zeggenschap. De verschillende Taalgroepen kiezen afgevaardigden in de Ledenraad. De Ledenraad controleert het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

Aanmelden bij Orde RTV

Samen naar eenheid in De Orde

Als we ons gezamenlijke belang willen dienen, doen we allemaal mee. Meld je nu aan als lid. De contributie voor de Orde inclusief ZZP Nederland bedraagt in 2021: € 175,00 (vrij van btw).

Meld je hier aan

Dit is het voorlopige bestuur:

Henky de Vries, voorzitter.

Het beroep van tolk en vertaler vereist niet alleen een grondige kennis van talen en culturen, maar ook een grondige vooropleiding.


Fedde Dijkstra, vicevoorzitter en commissaris

Het hooggespecialiseerde en verantwoordelijke werk van registertolken en -vertalers verdient erkenning door een eerlijke beloning.


Ralph Schmitt, ledencoördinator en penningmeester

Een gedegen vooropleiding en een cruciale rol in de communicatie mogen worden gewaardeerd.


Zora Terrichova, commissaris

Betalende eindklanten hebben recht op adequate en snelle tolk- en vertaaldiensten.


Ani de Jong – Getcheva, secretaris

Een sterke positie van de beroepsgroep is te bereiken door heldere communicatie en transparantie. Intensieve contacten met politici, beleidsmakers, intermediairs en eindopdrachtgevers zijn in deze zeer belangrijk.

Deel deze pagina: