Lockdown vereist maatwerk voor zzp’ers en loslaten partnerinkomenstoets

stichting ZZP Nederland

De tweede lockdown hakt er hard in bij de zzp’ers in Nederland. Het vet is nog niet terug op de botten, of er moet alweer zwaar worden ingeteerd op financiële reserves, als die er nog zijn. ZZP Nederland pleit daarom voor steunmaatregelen gelijk aan de eerste lockdown in maart 2020. Toen besefte de overheid dat ondernemers die verplicht niet meer kunnen werken, maatregelen verdienen waardoor ze niet omvallen. De coronamaatregelen van nu zijn gelijk aan die van maart 2020, dus is het niet meer dan logisch om de steunmaatregelen ook gelijk te trekken, te beginnen met het laten vallen van de partnertoets voor de Tozo.

Partnerinkomenstoets
Door het invoeren van de partnerinkomenstoets vanaf de tweede ronde steunmaatregelen per juni 2020, vallen veel ondernemers tussen wal en schip. Vaak is er een partner die een (deeltijd)baan heeft waarmee op of rond de grens van € 1500,- netto wordt verdiend. Er is dan geen hulp mogelijk vanuit de Tozo, terwijl het huishouden wel berekend is op een dubbel inkomen. Vaak zijn de vaste lasten alleen al hoger dan het inkomen, waar zonder Tozo, van moet worden geleefd. ZZP Nederland pleit er voor om de partnerinkomenstoets gedurende deze tweede lockdown te laten vervallen. De ernst van de situatie is gelijk aan die van de situatie in maart.

Maatwerk

Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die bedoeld is voor alle ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten, moet worden aangepast. De regeling houdt geen enkele rekening met de verschillende situaties waarin ondernemers verkeren. Inmiddels is (tijdelijk) de eis van een SBI-code die op de lijst moet staan verdwenen, maar de eis van een werkinrichting buitenshuis of aan huis met eigen opgang is er nog steeds. Hierdoor krijgen veel zzp’ers geen TVL, terwijl er toch aanzienlijke vaste lasten zijn. Maatwerk is hiervoor volgens ZZP Nederland de oplossing. Laat ondernemers hun omzetverlies aantoonbaar maken en hun werkelijke vaste lasten aantonen en vergoed op basis hiervan.

Snelheid
Gelijk als in de eerste lockdown, moet er nu snel worden gehandeld. Maatregelen moeten snel op poten worden gezet, of aangepast, anders is het voor veel ondernemers te laat.

Op 9 december werden nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is een noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Deze maatregel kan perspectief gaan bieden, voor deze eerste lockdownfase, maar ook daarna. Echter, de inhoud van deze maatregel is onbekend en zoals het nu lijkt, pas op 1 februari 2021 bekend en beschikbaar. Dat is voor veel ondernemers te laat. Buitengewone tijden, vragen om buitengewone maatregelen. Het is nu tijd om snel te handelen.

Deel deze pagina: