Kabinet versterkt vangnet voor zzp’ers

Rijksoverheid

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor zzp’ers verder uit en de geplande versoberingen van de steunmaatregelen, komen er voorlopig niet. Wat heb je als zzp’er aan de versterkte maatregelen?

TVL

De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70% (hier staan de subsidiepercentages TVL). Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 (met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020) en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Ondernemers die al TVL hebben aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2020, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal alle aanvragen herbeoordelingen en de nieuwe percentages toepassen. Het kan wel enige maanden duren voor de berekening is gemaakt. Meer over TVL

Evenementensector

De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in field labs gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar een field lab te starten voor cafés.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze regeling is geheel nieuw en interessant voor de groep zzp'ers die nu buiten de boor valt. Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten. Meer over TONK

TOZO

Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing. TOZO

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en - testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Lees de complete Kamerbrief voor meer uitleg.

 

Deel deze pagina: