Internetconsultatie Handelsregister ook in te vullen door zzp’ers

Zelfstandigen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Excuses, in de nieuwsbrief staat de verkeerde link: Ga hier naar HOE SLUIT JE EEN GOED GESPREK AF MET DE OPDRACHT OP ZAK?

De overheid heeft een internetconsultatie open staan over allerlei vragen rondom het Handelsregister. Hierop kunnen ook zzp’ers reageren. Omdat de helpdesk van ZZP Nederland regelmatig door zzp’ers wordt gebeld met klachten over de verkoop van persoonsgegevens uit het Handelsregister, is dit het moment voor de zzp’er om te zeggen hoe het Handelsregister anders moet worden ingericht. Kortom, geef jouw mening.

Achtergrond
Volgens de huidige Handelsregisterwet is een groot deel van de gegevens in het Handelsregister openbaar. Deze transparantie draagt bij aan rechtszekerheid in het economische verkeer: iedereen kan zien met wie ze zakendoen. Dat is belangrijk voor een goed functionerende, open economie. Als uitvoerder van de Handelsregisterwet, ligt het beheer van het Handelsregister bij de KVK. De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over de gegevens in het Handelsregister. De wensen en behoeftes van belanghebbenden bij het Handelsregister, zowel binnen als buiten de overheid, lopen uiteen en leiden regelmatig tot verschillen van inzicht. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen gaande die leiden tot een spanningsveld tussen enerzijds openbaarheid en transparantie en anderzijds privacy en veiligheid. Naast dit belangrijke thema zijn er meerdere onderwerpen denkbaar die om een nieuwe visie vragen. Bijvoorbeeld de vraag of informatie die de overheid heeft, ook altijd openbaar en gratis toegankelijk moet zijn. Hierbij wordt ook de bekostiging van het Handelsregister geraakt.

Hoe geef je jouw mening

  • Ga allereerst naar deze website en klik op ‘Join session’.
  • Daarna krijg je een welkomstwoord en klik je wederom op ‘Join session’.
  • Vervolgens krijg je ‘Please pick your ‘team’’ en klik dan optie 1 aan: ‘Ik ben, of mijn werkgever is, als ondernemer geregistreerd in het Handelsregister’.
  • Nu kan je 4 vragen en 4 dilemma’s beantwoorden.

Deel deze pagina: