Eindejaar belastingtips voor zzp’ers

Belastingen
ZZP Nederland

Nu het jaar weer ten einde loopt, is het handig om nog even te controleren of je als zzp’er nog besparingen kunt realiseren over het belastingjaar 2020. Soms kan het bijvoorbeeld lonen om nog in het lopende jaar investeringen te doen of juist niet. ZZP Nederland zet een aantal zaken op een rij.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Op investeringen in bedrijfsmiddelen boven het bedrag van 2.400 euro heb je recht op kleinschaligheidsaftrek van 28% over het geïnvesteerde bedrag. Het gaat hierbij om een totaalbedrag, dus diverse investeringen bij elkaar opgeteld. Investeringen die een bedrag van 450 euro te boven gaan komen hiervoor in aanmerking. Als je de drempel van 2.400 euro nog niet gehaald hebt kun je overwegen om geplande investeringen nog dit jaar te doen. De aftrek bedraagt 28% voor investeringen tussen de 2.401 en 58.238 euro. Ook boven deze grens is er aftrek mogelijk.

Willekeurig afschrijven

Tijdens de start van jouw bedrijf mag je de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. Je mag zelfs alle investeringen in één keer op de winst in mindering brengen. Bedenk wel dat je waarschijnlijk in het eerste jaar weinig winst maakt en dat een aftrekpost interessanter is als je in de toekomst meer winst gaat maken.

Btw terugvragen van oninbare vordering

Als een afnemer jouw rekening niet betaald heeft en er ook geen zicht is op betaling zoals bij een faillissement, dan kun je de berekende en door jou afgedragen btw terugvragen. Je dient hiervoor een brief te sturen naar jouw belastingkantoor waarin je om teruggaaf verzoekt. Vergeet niet de onbetaalde nota ook in de boekhouding te corrigeren (excl. btw) want anders blijft het niet betaalde bedrag op de winst- en verliesrekening staan en betaal je te veel inkomstenbelasting.

Onkosten in mindering van de winst brengen

Het is een goede zaak om nog even te controleren of je privébetalingen hebt gedaan voor onkosten die voor het bedrijf gemaakt zijn. Maak dit vanaf je zakelijke rekening over naar je privérekening en breng de kosten in mindering op de winst.

Kleine Ondernemersregeling btw

In 2020 is de kleine ondernemersregeling btw behoorlijk op de schop gegaan.

Je komt voor de KOR in aanmerking wanneer:

  • je een btw-ondernemer bent;

  • je omzet maximaal €20.000 per kalenderjaar is;

  • je onderneming is gevestigd in Nederland (of hier een vaste inrichting hebt).

Met de nieuwe regeling kan je kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat je geen btw in rekening brengt bij klanten en dus ook geen btw meer mag vermelden op je facturen. 

Bovendien hoef je ook geen btw-aangiften meer te doen en word je vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Hier staat wel tegenover dat je de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, niet kan aftrekken. Als ondernemer moet je voor een periode van minimaal drie jaar of langer meedoen aan de KOR, tenzij je omzet per kalenderjaar boven de €20.000 uitkomt. Dan moet je direct btw gaan berekenen. 

Let op: de kleineondernemersregeling is dus niet een verplichte regeling, je kan zelf kiezen of je hier wel of niet aan meedoet! 

Als je mee wilt doen met de KOR, dan moet je aanmelding uiterlijk 4 weken voor het einde van een kwartaal bij de Belastingdienst binnen zijn. Je maakt dan vanaf het eerstvolgende btw-aangiftevak gebruik van de btw-vrijstelling. Aanmelden doe je via dit formulier van de Belastingdienst.

Fiscale oudedagsreserve

Van jouw behaalde winst mag je een jaarlijks bepaald bedrag opzijzetten, dat je kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen. Je mag 9,44% van jouw winst (met een maximum van 9.218 euro) toevoegen als reservering voor later. Let op: de fiscale oudedagsreserve is geen aftrekpost, het is uitstel van belasting. Maar soms kan het voordelig zijn omdat je misschien nu in een hogere belastingschaal valt dan ten tijde dat je met pensioen gaat en de fiscale oudedagsreserve gaat aanspreken.

Fiscale voordelen oudedagsvoorziening.

Benut je fiscale ruimte voor je oudedagsvoorziening. De informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/hoe-werkt-pensioen-voor-zelfstandigen

Stakingsaftrek

Indien je jouw bedrijf (eenmanszaak of VOF) verkoopt of beëindigt, dient er een stakingswinst te worden vastgesteld. Dit is het verschil tussen boekwaarde en de wettelijke waarde. Daarbij heb je recht op stakingsaftrek. Deze aftrekpost bedraag 3.630 euro en kan slechts eenmaal in je leven worden gebruikt.

Voorkom hogere belastingheffing in box 3

Indien je over veel vermogen beschikt dat valt in de belasting box 3 (zoals spaargeld, aandelen of een vakantiehuis etc.) dan kun je proberen dat bedrag te verlagen door bijvoorbeeld belastingaanslagen vooruit te betalen, of hypotheekrente vooruit te betalen, of een schenking te doen aan jouw kinderen. Bij een eenmanszaak en/of VOF telt het vermogen dat je in jouw bedrijf hebt gereserveerd voor investeringen in de toekomst en algemene reserves niet mee voor de vermogensbelasting. Zet dit vermogen op een gescheiden zakelijke rekening.

Uitstel van belastingafdracht

Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraag je automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Als je dit formulier instuurt, legt de Belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. Ondernemers kunnen tot uiterlijk 31 december 2020 uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Het terugbetalen start dan vanaf 1 juli 2021. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet worden, niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van drie jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.

Let op! Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot je een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kan je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst het verzoek niet in behandeling nemen.

Via deze link kan je de aanvraag doen. Je moet wel eerst inloggen met DigiD.

Verlagen voorlopige aanslag

Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen als minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.
Via deze link lees je op de website van de Belastingdienst hoe je jouw voorlopige aanslag 2021 kunt verlagen. De verlaging kan je ook bij de boekhouder of administrateur laten regelen.

Meer belastingonderwerpen:

Op de website van ZZP Nederland vind je nog veel meer en uitgebreidere informatie over aftrekposten waar je gebruik van kunt maken. Hieronder staan enkele links naar informatie om belasting te besparen. Ben je nog niet aangesloten bij ZZP Nederland dan kun je dit alsnog doen. De kosten bedragen slechts 22,50 euro per jaar, ex btw. 

Deel deze pagina: