Adviesraad Stichting ZZP Nederland maakt kennis met voorzitter VZN

Medio april is er een vergadering geweest van de Adviesraad van Stichting ZZP Nederland. De vergadering stond vooral in het teken van de toelichting door Stichting ZZP Nederland op de aanleiding tot de oprichting door o.a. ZZP Nederland van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en haar lobbydoelen. De toelichting werd gegeven door de voorzitter van VZN; Cristel van de Ven.

Na uiteenzetting van de lobbydoelen van VZN (en daarmee die van Stichting ZZP Nederland), werden actuele thema’s besproken waar de leden van de Adviesraad aandacht voor willen vragen of uitleg over willen. Onder andere het toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt en het fiscaal gunstig aan kunnen leggen van een financiële buffer voor o.a. pensioen, uitval, scholing en tegenslagen werden besproken. Daarnaast was er veel aandacht voor de trend onder voornamelijk publieke organisaties om opdrachten voor zelfstandigen via bemiddelaars te laten lopen. Dit heeft met name een verslechtering van de onderhandelingspositie van zelfstandigen tot gevolg, maar ook het tarief komt verder onder druk te staan.

Stichting ZZP Nederland gaat met de onderwerpen die zijn ingebracht door de Adviesraad verder aan de slag en houdt een ieder op de hoogte.

Wat is en doet de Adviesraad?

De Adviesraad is het adviesorgaan, dat is ingesteld door Stichting ZZP Nederland en bestaat uit vertegenwoordigers van collectief aangesloten zzp-organisaties die collectieve belangenbehartiging in hun doelen hebben staan. De leden van de Adviesraad dragen informatie aan over relevante thema’s en geven stichting ZZP Nederland gevraagd en ongevraagd advies op relevante beleidsterreinen in het kader van de beleidsvorming van Stichting ZZP Nederland.

De Adviesraad heeft als doel om de communicatie tussen de Stichting en de aangesloten zzp-collectieven te bevorderen. De belangrijkste functie van de Adviesraad is informatie- en opinievorming binnen de ZZP-collectieven te vertalen naar beleidsadvies richting Stichting ZZP Nederland, zodat er een optimaal draagvlak kan ontstaan voor het beleid van de Stichting. Naast de adviezen van de Adviesraad zijn de achterbanraadplegingen van ZZP Nederland leidend voor de koers die gevaren wordt.

Deel deze pagina: