Aangenomen wetswijziging moet telemarketingirritatie bij zzp'ers voorkomen

Zelfstandigen
eerstekamer.nl

De Eerste Kamer is vorige week (9 februari 2021) akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) voor een nieuw systeem van telemarketing. Consumenten, maar ook ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid zoals zzp’ers met een eenmanszaak mogen straks door bedrijven en organisaties niet meer ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Het wetsvoorstel ter wijziging van de Telecommunicatiewet werd door de Kamer zonder stemming afgedaan als hamerstuk en dus aangenomen.

Het wetsvoorstel van Keijzer werd, mede na veel aandringen van ZZP Nederland, ingediend en moet een einde maken aan de telemarketingirritatie. Het wetsvoorstel introduceert een opt-in-systeem voor telemarketing. Het uitgangspunt van dit nieuwe systeem is dat telemarketing aan natuurlijke personen niet mag plaatsvinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Ook mogen Telemarketeers niet meer anoniem bellen: het telefoonnummer van de afzender moet zichtbaar zijn.

Voor telemarketing geldt op dit moment een zogenaamd opt-out-systeem: natuurlijke personen mogen nu nog ongevraagd telefonisch worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register (BMNR) of aan de verzender anderszins te kennen hebben gegeven niet te willen worden benaderd.

Deel deze pagina: