Belangenbehartiging voor de zelfstandige

Service

Nederland is een land met veel regeltjes die het ondernemen lastig maken. Bovendien zijn veel regels niet ingesteld op zzp’ers en begrijpt de overheid niet altijd hoe het werkt met en voor zzp’ers. Stichting ZZP Nederland zet zich in om de belastingregels te vereenvoudigen, regeldruk te verminderen etc. Regelmatig bereiken we successen zoals het verminderen van de regeldruk voor de kilometerregistratie, behoud van de zelfstandigenaftrek, een eigen pensioenregeling, betaalbare verzekeringen etc.

Samen staan we sterk en kunnen meer bereiken

Als grootste belangenbehartiger voor zzp’ers proberen we de misstanden en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen. Naast onze reguliere activiteiten, zoals het ondersteunen met raad en daad, doen wij dit door een actieve rol te spelen in ‘politiek Den Haag’.

Onze organisatie staat bekend als fel, oprecht en opbouwend. Dat wil zeggen; we spuien niet alleen gemakkelijke kritiek maar komen ook met voorstellen die kunnen leiden tot een oplossing.

Hierdoor is Stichting ZZP Nederland geworden tot een belangrijke gesprekspartner voor de politiek, overheid en Belastingdienst. Daarnaast weten we steeds meer invloed te krijgen op het gebied van betaalbaar verzekeren voor zelfstandigen.

Wil je jouw belangen behartigd hebben in Den Haag?

Sluit je dan aan bij ZZP Nederland. Samen staan we sterk!

Aansluiten bij ZZP Nederland

Actuele lobbythema’s:

 • Moderne arbeidsmarkt
 • Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers
 • Arbeidsomstandigheden
 • Verbeteren mogelijkheden voor zzp'ers in zorgsector
 • Verbeteren mogelijkheden voor chauffeurs in vervoersector
 • Geen cao's waarin afspraken voor zzp’ers worden gemaakt
 • Zelfstandigenaftrek
 • Btw-problemen in zorgsector
 • Modelovereenkomsten inzake Wet DBA
 • Pensioenmogelijkheden voor zzp
 • Misbruik opdrachtgevers zzp

Deel deze pagina: