Pensioen opbouwen als zzp'er

Financieel

Let op: onderstaand artikel gaat over een van de manieren hoe je als zzp'er je eigen pensioen kunt opbouwen, namelijk via het ZZP Pensioen. Er zijn meerdere manieren hoe je kunt sparen voor later. Lees hier meer.

Het ZZP Pensioen voor zelfstandigen

Stichting ZZP Nederland heeft samen met andere zzp-organisaties Stichting ZZP Pensioen opgericht om een betrouwbare regeling in het leven te roepen, die geschikt is voor zzp’ers. Het is geen collectief pensioenfonds en geen pensioenverzekering. ZZP Pensioen is een individuele pensioenrekening op basis van lijfrente. Het is en blijft je eigen geld.

De belangrijkste kenmerken van het ZZP Pensioen zijn de vrijwillige deelname, een flexibele inleg, geen winstoogmerk, zeer lage beheerkosten en het feit dat jouw opgebouwde vermogen van jezelf blijft en niet verdwijnt in een gezamenlijke pot. Je kunt ook zelf bepalen wanneer je pensioenuitkering moet ingaan en voor hoe lang je de uitkering wilt ontvangen. De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van deze factoren en jouw opgebouwd vermogen. 

Je bepaalt zelf je inleg

Omdat je als zelfstandige ondernemer een wisselend inkomen hebt, bepaal je zelf welk bedrag je per jaar of per maand stort op je eigen zzp-pensioenrekening. In goede tijden kun je meer  inleggen en in slechtere tijden minder, misschien wel even een jaartje niets.

Inleg belastingaftrekbaar

De bedragen die je stort zijn volledig aftrekbaar van de belastingen, zodat de fiscus meebetaalt. Daarvoor geldt wel een maximum bedrag per jaar, de z.g. jaarruimte. Zie hiervoor de site van ZZP Pensioen. Bij opname moet je wel belasting betalen over de uitkering, waarschijnlijk tegen een lager percentage doordat je inkomen dan lager zal zijn.  

Lage kosten door collectief beleggen

Omdat het ZZP Pensioen voor een grote groep deelnemers belegt, zijn de kosten erg laag. Die kosten zijn transparant en staan op de website van ZZP Pensioen, er is geen enkele winstopslag toegevoegd zoals wel het geval is bij de commerciële partijen. Hierdoor is een hoger rendement mogelijk voor je pensioenopbouw. Om een zo hoog mogelijk gemiddeld rendement te behalen, is gekozen voor een beleggingsmix en beleggingsrisico dat verschilt per leeftijdsgroep. Hoe dichter je bij jouw pensioendatum komt, hoe minder risicovol er wordt belegd.

Als je nu al een spaar- of beleggingsregeling hebt lopen, kun je die zonder veel moeite omzetten in het ZZP Pensioen. Ook je jaarlijkse FOR-reservering kun je gebruiken voor inleg in het ZZP Pensioen.

Ook te gebruiken bij arbeidsongeschiktheid

Het ZZP Pensioen werkt niet alleen als pensioenuitkering, maar kan ook worden gebruikt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Let op: het geld dat je opneemt uit jouw, op enig moment, opgebouwde ZZP Pensioen zorgt ervoor dat je uitkering later lager wordt. De bedragen die je opneemt worden belast.

Pensioenvermogen is beschermd

Het opgebouwde pensioenvermogen in je ZZP Pensioen wordt niet meegeteld in de vermogenstoets voor bijstand en is ook niet opeisbaar bij een faillissement. Dat betekent dat jouw pensioengeld veilig is en blijft ook al zou je in de bijstand terecht komen. Deze regeling is medio 2015 wettelijk geregeld.

Opbouwperiode en uitkeringsperiode

ZZP Pensioen verzorgt niet alleen de opbouw van het pensioenvermogen, maar ook de uitkering. De administratie- en beheerkosten zijn tijdens de uitkeringsperiode even laag als tijdens de opbouw. De uitkerings- of pensioendatum kies je zelf (van 60 tot 72 jaar). Bij overlijden tijdens de opbouwperiode en tijdens de uitkeringsperiode, is het opgebouwde pensioenvermogen geheel bestemd voor de erfgenamen.

Uitkering naar keuze

Het ZZP Pensioen is opgezet voor een maandelijkse, vooraf bepaalde uitkeringsduur van 10, 15 of 20 jaar. Mocht je eerder overlijden dan blijft het opgebouwde vermogen beschikbaar voor jouw erfgenamen. Je kunt ook kiezen voor een levenslange uitkering, die keert uit vanaf je pensioendatum totdat je overlijdt. Hierna kan de uitkering verstrekt worden aan jouw partner, mits je dit hebt aangegeven. Bij een levenslange uitkering wordt het risico dat je heel oud wordt verzekerd. Dit brengt voor jou extra kosten met zich mee.

Pensioencalculator

Op de website van het ZZP Pensioen vind je ook een pensioencalculator waarmee je snel kunt uitrekenen hoe jouw pensioen er uit kan zien. In een paar stappen zie je de vermoedelijke uitkomst van je inleg.

Wie beheert mijn geld

Het beheer voor het ZZP Pensioen wordt gedaan door Loyalis Sparen en Beleggen. Stichting ZZP Pensioen heeft daarvoor met Loyalis een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De stichting heeft tevens een deelnemersraad opgericht, om de inbreng van deelnemers ten goede te laten komen aan de verdere ontwikkeling van de regeling. Het eerste belangrijke advies van de deelnemersraad was duurzaam beleggen. Dat advies is overgenomen en daadwerkelijk ingevoerd.

Meer informatie: website en helpdesk

Het ZZP Pensioen heeft een helpdesk die al je vragen kan beantwoorden, via het telefoonnummer 045 645 9370 kan je al jouw vragen stellen en een snel en duidelijk antwoord krijgen. Uiteraard kun je ook doorschakelen naar de website van het ZZP Pensioen

Deel deze pagina: