Zzp klussen in België

Buitenland

Wanneer je als Nederlandse zzp’er ook klussen in België wilt uitvoeren zijn er wel enkele regels die je in acht moet nemen:

Limosa melding

Iedere zzp’er of zelfstandige die tijdelijk in België een zelfstandige activiteit gaat uitvoeren, maar niet in België woonachtig is dient zich te registeren bij Limosa. Met Limosa wil de Belgische overheid een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten in België. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan hun rechten en arbeidsvoorwaarden.

Je kan je aanmelden via www.limosa.be. De aangifte bestaat uit maximaal 7 stappen. Het duurt ongeveer 5 minuten om de aangifte van één persoon te doen. Onmiddellijk na de aangifte druk je het ontvangstbewijs “Limosa-1” af. Dit is het bewijs dat je een melding hebt gedaan.

Bij het aangaan van opdrachten door een Nederlandse zzp’er dient de Belgische opdrachtgever je te vragen naar je Limosa-meldingsbewijs, doet hij dat niet dan is jouw opdrachtgever strafbaar. Je moet je Limosa-melding altijd bij je te hebben. Wil je meer weten over de Limosa, dan kan je bellen of e-mailen.

Limosa

Van maandag tot vrijdag van 7u tot 20u

+32 2 788 51 57

limosa@eranova.fgov.be

Vereenvoudigde Limosa melding

Wanneer je regelmatig in meerdere landen werkt, volstaat een vereenvoudigde Limosa-melding. Je hoeft slechts één melding te doen die een volledige periode van 12 maanden dekt. Noch het uurrooster, noch de plaats van tewerkstelling moet worden omschreven. Na 12 maanden kan je een nieuwe Limosa-melding doen, opnieuw voor maximaal 12 maanden.

Let op: Deze vereenvoudigde Limosa-melding kan niet gebruikt worden voor activiteiten in de bouwsector of in de interim-sector.

Belastingen

Diensten zijn in principe belast in het land waar de dienstverlener woont of is gevestigd. Op deze regel bestaat een groot aantal uitzonderingen. Een aantal diensten is onbelast. Over de voor deze diensten ontvangen vergoeding hoef je geen btw af te dragen. Diensten die je verricht voor ondernemers of afnemers buiten de EU kunnen belast zijn in het land waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd.

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)

Vanuit Nederland: 0800 - 024 12 12

Btw tarieven België

Het normale btw-tarief in België bedraagt 21 procent. Daarnaast bestaan er verlaagde tarieven van 12, 6, 1 en 0 procent. Vergeet niet dat de wetgeving een hele reeks uitzonderingen en bijzondere regelingen bevat!

0% op dagbladen en bepaalde weekbladen
6% op alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn om een normaal te kunnen leven. Dit btw-tarief in België geldt dus voor levensnoodzakelijke producten zoals voeding, personenvervoer en landbouwdiensten
12% op producten en diensten die consumenten vaak in het dagelijkse leven gebruiken, maar die niet tot de basis gerekend worden
21% op alle goederen en diensten welke onderworpen zijn aan de btw en die niet elders zijn opgesomd.

Wanneer betaal ik in België inkomstenbelasting?

Is jouw bedrijf in België gevestigd of ben je in België als zelfstandig ondernemer ingeschreven, dan betaal je in België belasting over de winst die je met je activiteiten in België maakt.

Dit geldt ook als je in België beschikt over een vaste inrichting van waaruit je het werk doet. Je betaalt dan in België belasting over de winst die aan deze vaste inrichting is toe te rekenen. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Meer hierover lees je hier

Deel deze pagina: