Zzp chauffeurs en koeriers

Vakgebieden

Zzp’er in de transportsector

Vrachtwagenchauffeur, Eigen Vervoer, Koeriers – Taxichauffeur
Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het wel of niet mogen werken als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer, als ZZP koerier of taxichauffeur. ZZP Nederland zet de specifieke eisen voor je op een rij. Voor het ondernemersgedeelte KVK, Belastingdienst etc. vindt je deze informatie op deze website.

Zzp vrachtwagenchauffeur in beroepsgoederenvervoer

De mogelijkheden om als zzp chauffeur te functioneren in de transportsector zijn zeer beperkt. Volgens de wet Wegvervoer Goederen dienen chauffeurs die zich willen verhuren aan een transportonderneming in loondienst te zijn en dient er sprake te zijn van een gezagsverhouding. 

Zzp chauffeurs werkloos door wetTransportbedrijven die dit niet hanteren zijn in overtreding en kunnen worden bekeurd. Als gevolg hiervan neemt de instroom van chauffeurs uit het buitenland of via onduidelijke constructies stevig toe en zijn Nederlandse chauffeurs kansloos als zelfstandige. Een constructie via een uitzendbureau met een Eurovergunning is wel toegestaan, maar dat betreft weer een loondienstverband. ZZP Nederland ageert al lang tegen deze oneerlijke praktijken die in de wet staan.

Zzp’er kan alleen als transportondernemer met eigen vrachtwagen
De enige mogelijkheid voor de zzp chauffeur is het aanschaffen (of lease, huur) van een vrachtwagen, het inschrijven als transportondernemer bij de Kamer van Koophandel en een Eurovergunning aanvragen bij het NIWO. Aan het verkrijgen van zo’n Eurovergunning zijn dezelfde opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto’s verricht. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca. € 150, -, (aanvraag, verlenging, jaarbijdragen etc) maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van € 9000, - en het indienen van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Deze kosten zijn voor veel zelfstandigen niet haalbaar.

NIWO eisen zzp

Zzp chauffeur "Eigen vervoer"

Daar waar het volgens de wet voor transportondernemingen verboden is om zzp chauffeurs in te huren biedt het eigen vervoer wel mogelijkheden. Van eigen vervoer is sprake als vervoer voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden. Een voorbeeld: als een bouwbedrijf, dat een eigen vrachtwagen heeft, deze langs eigen bouwplaatsen laat rijden om deze van goederen te voorzien wordt dit aangemerkt als eigen vervoer. Zodra het bouwbedrijf ook goederen voor anderen gaat vervoeren valt dat wel onder de Transportwet en is een NIWO vergunning vereist. Eigen vervoer heeft geen inschrijvingsplicht en valt niet onder de Transportwet. Het staat dus een onderneming vrij om in geval van eigen vervoer een zzp’er in te huren als chauffeur.

Zzp koerier – beperkte mogelijkheden

Om als zzp koerier te mogen functioneren met een eigen auto zijn er een aantal beperkingen. Zonder een NIWO-vergunning mag iedereen die in het bezit is van de juiste rijvaardigheidsbewijzen rijden als koerier met een laadvermogen tot 500 kilo. Een vreemde regeling als men bedenkt dat iedereen met een rijbewijs BE tot 3500 kilo mag vervoeren en een koerier niet. Boven 500 kilo valt de koerier onder het beroepsgoederenvervoer en is een Eurovergunning verplicht.

Aan het verkrijgen van een Eurovergunning zijn dezelfde forse opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto’s verricht. Voor een zelfstandig koerier is dit een onzinnige en kostbare studielast. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca. € 150, -, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van € 9000, - en het indienen  van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Nederland en België zijn de enige landen die een dergelijke regeling kennen. ZZP Nederland ageert al lang tegen deze oneerlijke praktijken die in de wet staan.

Deel deze pagina: