Alle aftrekbare kosten voor zzp'ers op een rij

Belastingen (Algemeen)

Aftrekposten voor zzp'ers

Alle kosten die je maakt als zzp’er voor je onderneming zijn aftrekbaar. De Belastingdienst bepaalt welk deel aftrekbaar is. Het is goed om een overzicht te hebben van je bedrijfskosten en die ook in je administratie te verwerken. De winst is het bedrag wat overblijft na aftrek van alle kosten. Over dit bedrag betaal je belasting. Hoe meer je kan aftrekken, hoe minder winst je overhoudt, en hoe minder belasting je moet betalen.

Dit zijn alle mogelijke aftrekposten volgens de Belastingdienst

Soort kosten

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?

Toelichting

Werkruimte thuis

0%, met uitzonderingen.

Gebruik ons hulpmiddel om te bepalen of de kosten voor jouw werkruimte in jouw woning aftrekbaar zijn.

Voedsel, drank, genotmiddelen

Er geldt een drempel van € 4.700.

In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte en ondernemers voor de vennootschapsbelasting  73,5%.

Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien).

Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank.

Bij 'genotmiddelen' moet je denken aan onder andere sigaretten en sigaren.

 

Representatie, congressen, seminars, studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten)

Er geldt een drempel van €4.700.

In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte en ondernemers voor de vennootschapsbelasting  73,5%.

Onder 'representatie' vallen onder meer de kosten van recepties. Ook relatiegeschenken vallen in het algemeen onder 'representatie'

Voor de reis- en verblijfskosten mag je maximaal € 1.500 aftrekken. Was het voor je werk noodzakelijk om een congres en dergelijke bij te wonen? Dan geldt dit maximum niet.

Telefoonabonnement thuis

0%

 

Zakelijke telefoongesprekken thuis

100%

 

Algemene literatuur

0%

 

Vakliteratuur

100%

 

Werkkleding

100%

Werkkleding is kleding die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding, bijvoorbeeld: een uniform of overall. Is de kleding ook geschikt om buiten je onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70 cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar je onderneming.

Kleding (geen werkkleding)

0%

 

Persoonlijke verzorging

0%

 

Aktetassen e.d.

100%

 

Apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen horen

0%

 

Verhuizing

beperkt

 

Dubbele huisvesting

beperkt

 

Geldboetes

0%

 

Auto van de zaak

beperkt

 

Zakelijke kosten eigen auto

Een vast bedrag van € 0,19 per kilometer.

 

Zakelijke reiskosten openbaar vervoer, taxi en vliegtuig

100% van de werkelijk gemaakte kosten

Je moet kunnen aantonen dat je deze kosten werkelijk gemaakt hebt. Bewaar bijvoorbeeld je treinkaartje. Reis je met een OV-chipkaart? Maak dan een uitdraai van je reizen.

Vaartuigen voor representatieve doeleinden

0%

 

Bron: Belastingdienst

Wel of geen zakelijke kosten?

De Belastingdienst bekijkt of de kosten die je maakt volledig zakelijk zijn. Je bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten je maakt en hoeveel. Het kan natuurlijk voorkomen dat je kosten maakt, die naast een zakelijk karakter, ook een persoonlijk karakter hebben. Alleen het zakelijke deel is in dit geval aftrekbaar. Welk deel dat is lees je in de tabel hierboven.

Kan ik de kosten in één keer aftrekken?

Sommige kosten kan je rechtstreeks aftrekken van de winst in het jaar waarin ze worden gemaakt. Andere moet je verdelen over meerdere jaren. Dit zijn bedrijfsmiddelen die je kan afschrijven.

Kosten die je volledig mag aftrekken:

  • Huur, verlichting, verwarming en dergelijke;
  • Grondstoffen, goederen en diensten;
  • Het jaarlijkse onderhoud van bedrijfsmiddelen.

Kosten waarvan je de aftrek spreidt over een aantal jaren:

  • Gebouwen, machines, auto's, inventaris en andere duurzame zaken die je voor de bedrijfsvoering gebruikt (de zogenoemde materiële bedrijfsmiddelen);
  • Vergunningen en andere niet-tastbare zaken (de zogenoemde immateriële bedrijfsmiddelen);
  • Vooruitbetaalde kosten, zoals huur, verzekeringspremie en rente;
  • Een reclamecampagne voor 3 jaar die je in 1 keer hebt betaald.

Kosten aftrekken met of zonder btw?

Als je zakelijke kosten maakt, zal je leverancier in de meeste gevallen btw berekenen. Meestal kan je deze btw terugvragen. In dat geval trek je bij de winstberekening de kosten af exclusief btw. In sommige gevallen kan je de btw niet aftrekken als voorbelasting. Dan mag je bij de winstberekening de kosten aftrekken inclusief btw.

Meer weten? Lees dan ons artikel over belasting en btw terugvragen.

Aftrekken kosten openbaar vervoer

De werkelijke kosten van de reis met het openbaar vervoer of taxi zijn aftrekbaar (ex 9% btw). Wel moet je de bewijsstukken (kaartjes of online overzicht) bewaren. Het geniet de voorkeur deze kaartjes met een zakelijk betaalmiddel te betalen en laat het reisschema aansluiten op de afspraken in je agenda zodat het zakelijke karakter blijkt.

Wanneer je een OV jaarkaart gebruikt dan kan je er een op eigen naam hebben maar je kan ook een Businesskaart aanvragen. Met name de laatste vorm is handig omdat je 1x per maand betaalt voor je reiskosten en via je account een overzicht van je reiskosten per maand kan opvragen voor je administratie.

De betaalde btw op deze vervoerbewijzen is aftrekbaar tegen 9%, ook al staat dit percentage niet vermeld. Dit geldt echter niet indien het woon-werk kilometers betreft.

Btw op openbaar vervoer berekenen en doorberekenen

Je berekent het btw-bedrag dat op een vervoerskaartje zit met de volgende rekenregel:

Kosten kaartje * 9% = btw op kaartje.

Deze btw kan je terugvragen bij je aangifte omzetbelasting.

Wanneer je met je opdrachtgever afspreekt dat je je OV kosten doorbelast dan neem je de kosten van je kaartje ex btw:

Kosten kaartje = kosten kaartje ex btw

Vervolgens neem je deze kosten mee in je factuur en bereken je daar het btw-percentage over dat voor je dienst van toepassing is (meestal 21%).


Gerelateerde producten

Deel deze pagina: