Longziekten en werk

Zzp & Gezondheid
Het manifest van de Long Alliantie Nederland ondersteund door ZZP Nederland
Het manifest van de Long Alliantie Nederland ondersteund door ZZP Nederland

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Een mooi gezegde dat aangeeft dat waar gewerkt wordt, er ook fouten worden gemaakt. Maar veel van die fouten kunnen worden voorkomen. Zo is het ook met longziekten en werk. In Nederland komen veel beroepslongziekten voor, ook bij zzp’ers. Een reden voor ZZP Nederland het manifest van de Long Alliantie Nederland (LAN) “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” te ondersteunen.

In het manifest wordt gevraagd om een concrete, integrale aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. ZZP Nederland wil continue de specifieke problematiek van zzp'ers in relatie tot werk en gezondheid onder de aandacht brengen. Deze problematiek speelt natuurlijk ook onder zzp’ers. Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland, zegt hierover:

‘Niet alle werkenden met een ziekte of chronische aandoening zijn in loondienst. We moeten meer bewust zijn van de positie van de zelfstandig ondernemer. Uitval of een lagere capaciteit betekent voor hen geen of minder omzet.'

Actieplan

In het manifest worden 10 punten benoemd die moeten worden aangepakt om beroepslongziekten uit te bannen. Zo moet er in de zorg meer aandacht komen voor de factor arbeid, moet de veiligheid worden verhoogd door het stimuleren van technische innovaties en moet arbozorg onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet.

Nederland wereldkampioen gezond werken

De Long Alliantie Nederland pleit voor een integrale aanpak voor beroepslongziekten om de ruim 2.000 doden per jaar als gevolg van beroepslongziekten, een aantal dat al jaren ongewijzigd is, te voorkomen. In het manifest wordt de vergelijking gemaakt met de succesvolle aanpak van de verkeersveiligheid om tot een aanzienlijke daling van het aantal verkeersdoden te komen. Actieve inzet door verschillende partijen, waaronder, zelfstandigenorganisaties, brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en zorgverleners, is daarvoor essentieel.

ZZP Nederland zal waar mogelijk aandacht blijven vragen en zich actief inzetten voor de relatie tussen gezondheid en werk.
  

Longen Check

Met de ‘Werk en longencheck’ kunnen ondernemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie. 

De ‘Werk en longencheck’ is gratis beschikbaar via www.werklongencheck.nl

Deel deze pagina: