Alle heffingskortingen op een rij

Belastingen (Algemeen)

Heffingskortingen gelden ook voor zzp'er

Met heffingskorting krijg je directe korting op je inkomstenbelasting. Heffingskortingen zijn dus geen aftrekposten. De korting gaat rechtstreeks van het bedrag af dat je moet betalen. Ook zelfstandige ondernemers hebben recht op heffingskorting.

Wat is heffingskorting?

Heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor dus minder belasting. Er zijn verschillende heffingskortingen in Nederland. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen, dus ook voor zzp’ers. Of je voor andere heffingskortingen in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Welke heffingskortingen zijn er?

Er zijn verschillende heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting;
  • Arbeidskorting;
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting;
  • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden;
  • Jonggehandicaptenkorting;
  • Heffingskorting voor groene beleggingen.

Deze 2 heffingskortingen zijn inmiddels vervallen:

  • Werkbonus (vervallen per 1 januari 2018);
  • Levensloopverlofkorting (vanaf 1 januari 2012 kan je geen levensloopverlof meer opbouwen).

Voor zzp’ers zijn er een aantal heffingskortingen die vaak van toepassing zijn - naast de algemene heffingskorting die voor iedereen geldt. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Sinds 2014 is die korting afhankelijk van je inkomen. Tot en met een belastbaar inkomen van € 21.043 uit werk en woning is de algemene heffingskorting € 2.837. Heb je een hoger inkomen? Dan wordt de korting lager. Hoe hoger je inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting.

Heb je een partner? Ook dan hebben jullie allebei recht op de algemene heffingskorting. Dit maakt voor de Belastingdienst geen verschil. Voor mensen die de AOW-leeftijd bereikt hebben, gelden andere bedragen.

Algemene heffingskorting 2021 berekenen

Arbeidsinkomen hoger dan

Arbeidsinkomen niet hoger dan

Arbeidskorting

€0

€21.043

€2.837

€20.711

€68.507

€2.837 - 5,977% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - €21.043)

€68.507

-

€0

Arbeidskorting

Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor iedereen die inkomen heeft uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Als zzp’er moet je de arbeidskorting zelf berekenen, en dit wordt door veel zelfstandigen vaak vergeten. Voor mensen in loondienst berekent de werkgever dit namelijk automatisch bij de loonheffing.

De arbeidskorting is afhankelijk van je inkomen als zzp’er, je zogeheten arbeidsinkomen. Wat valt onder het arbeidsinkomen? Voor AOW-leeftijd en ouder zijn de bedragen lager.

Heffingskorting arbeidskorting berekenen 2021

Arbeidsinkomen hoger dan

Arbeidsinkomen niet hoger dan

Arbeidskorting

€0

€10.108

4,581% x arbeidsinkomen

€10.108

€21.835

€463 + 28,771% x (arbeidsinkomen - €10.108)

€21.835

€35.562

€ 3.837 + 2,663% x (arbeidsinkomen - € 21.430)
 €35.562

€105.736

€4.205 - 6% x (arbeidsinkomen - €35.652)

€105.736

-

€0


Gerelateerd product


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een korting voor partners die weinig of geen inkomen hebben (minstverdiener) of alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Om deze korting te krijgen moet je kind op jouw huisadres ingeschreven staan. Ook bij deze korting is de korting afhankelijk van je inkomen. Voor mensen met de AOW-leeftijd en ouder zijn de bedragen anders.

Heffingskorting inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen 2021 (nog geen AOW-leeftijd)

Arbeidsinkomen hoger dan

Arbeidsinkomen niet hoger dan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€0

€5.153

Geen

€5.153

€29.738

11,450% x (arbeidsinkomen - € 5.153)

€29.738

-

€2.815

 

   

Heffingskorting groene beleggingen berekenen 2021

De heffingskorting voor groene beleggingen is een vrijstelling. In 2021 mag je tot een bedrag van € 60.429 per belastingbetaler sparen (fiscaal partners: € 120.858). Je betaalt hierover geen vermogensrendementsheffing, en je krijgt dus korting op je inkomstenbelasting. De heffingskorting is 0,7% van je vrijstelling in box 3. Lees op deze pagina van de Belastingdienst hoe de korting precies berekend wordt.

Deel deze pagina: