Broodfonds: interessant in combinatie met AOV

Financieel

Het Broodfonds is voor zelfstandig ondernemers een interessante mogelijkheid in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op deze pagina vind je alles wat je als zzp’er over dit collectieve fonds moet weten en wat de voordelen en de nadelen zijn.

Wat is een Broodfonds?

In het kort: een Broodfonds is van en voor zelfstandig ondernemers. Het is een collectieve voorziening die een uitkering verstrekt aan deelnemers van het fonds, die langdurig uitgeschakeld zijn door ziekte of ander lichamelijk letsel. Daartegenover staat dat je maandelijks een bedrag moet inleggen. De oprichters omschrijven dit alternatief voor een AOV als: betaalbaar, kleinschalig en transparant.

Hoe werkt een Broodfonds?

Het Broodfonds is geen ‘echte’ verzekering. Het is een voorziening waarbij ondernemers elkaar steunen in geval van arbeidsongeschiktheid. Zo’n groep bestaat uit 20 tot maximaal 50 zelfstandigen, die allemaal maandelijks geld inleggen. Wanneer iemand een beroep doet op het Broodfonds krijgt hij of zij gedurende maximaal 2 jaar een bedrag overgemaakt.

Voordelen Broodfonds

  • Je geld blijft van jou. Je krijgt een speciale broodfondsrekening waar je jouw maandelijkse inleg op overmaakt. Hier worden de contributie en schenkingen van afgeschreven. Stap je uit het fonds, dan neem je je geld gewoon weer mee!
  • Belastingvoordeel. Bij een Broodfonds geldt het schenkrecht, dat betekent dat het bedrag dat je aan een zieke deelnemer schenkt, belastingvrij is (tot het maximum dat de Belastingdienst stelt).
  • Het is transparant. Je weet altijd wat de kosten zijn en aan wie en waarom je schenkingen geeft.
  • Gelijke voorwaarden voor iedereen. Je betaalt niet meer dan anderen wanneer je ouder bent, of een zwaar beroep of ziekteverleden hebt.
  • Uitstappen wanneer je wilt. Je zit niet voor langere tijd aan het Broodfonds vast.

Nadelen Broodfonds

  • Korte duur uitkering. De duur van een uitkering via een Broodfonds is relatief kort. Namelijk maximaal 2 jaar. Dat betekent dat wanneer je langer dan 2 jaar uit de roulatie bent, je bent aangewezen op de bijstand, als je niets anders hebt geregeld.
  • Lage uitkering. Als je ziek wordt, is de uitkering die je ontvangt afhankelijk van de inleg van de (hoeveelheid) leden. De minimale uitkering is 750 euro per maand en het maximum 2500 euro.
  • Inleg is niet belastingvrij. Het geld dat je moet inleggen is in tegenstelling tot de schenking niet belastingvrij. Bij een AOV is dit overigens precies andersom. Daar is de maandelijkse premie (inleg) aftrekbaar van de inkomstenbelasting en is de uitkering belast.
  • Geen nazorg of andere extra’s. Waar veel verzekeraars er alles aan doen om je weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen of eventueel om te scholen, ben je bij een Broodfonds op jezelf aangewezen om terug te keren in het werkveld.
  • Blind vertrouwen. Het Broodfonds gaat uit van vertrouwen. Hierdoor moet iedereen open zijn over zijn gezondheidstoestand. Er moet geen wantrouwen ontstaan over hoe deelnemers met ziekte of uitval omgaan. Als groep moet je hier dus duidelijke afspraken over maken. De zieke bepaalt zelf wat hij doorgeeft aan andere leden van de groep over zijn of haar ziekte.

Hoe hoog is de inleg bij een Broodfonds?

Maandelijkse inleg (excl. contributie)

Maandelijkse schenking bij ziekte

€ 33,75

€ 750,00

€ 45,00

€ 1.000,00

€ 56,25

€ 1.250,00

€ 67,50

€ 1.500,00

€ 78,75

€ 1.750,00

€ 90,00

€ 2.000,00

€ 101,25

€ 2.250,00

€ 112,50

€ 2.500,00

Als lid betaal je eenmalig € 225,- inschrijfkosten en daarnaast betaal je € 10,- contributie per maand.

Is de inleg bij een Broodfonds fiscaal aftrekbaar?

Nee. De maandelijkse inleg van een Broodfonds stort je op je eigen broodfondsrekening. Daardoor is het niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, het geld dat je stort blijft immers eigen vermogen (box 3). Dit in tegenstelling tot de premie die je maandelijks bij een verzekeraar moet betalen.

Uitkering Broodfonds ook gegarandeerd bij veel zieken

Door broodfondsleden wordt veel meer ingelegd dan dat er wordt geschonken aan zieke deelnemers. Toch is er een kans dat een Broodfonds, door tijdelijk veel zieken, geen volledige schenking kan doen. Voor die situatie is er een Alliantie van Broodfondsen opgezet. In het geval er veel zieken tegelijkertijd zijn, geeft de broodfondsalliantie de mogelijkheid bij te springen met schenkingen.

Conclusie ZZP Nederland:

Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar het Broodfonds is geen oplossing voor die mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Net als de oprichters van het Broodfonds vindt ZZP Nederland het belangrijk dat men nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iets doen is beter dan niets doen. De mogelijkheid die een Broodfonds biedt voor de eerste twee jaren dat er niet gewerkt kan worden, moet goed kunnen worden aangevuld met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. De premiekorting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar moet hoger kunnen worden dan nu het geval is.

Link: | Broodfonds | Artikel in ADvisie met commentaar ZZP Nederland (pdf) |

Deel deze pagina: