Belastingtarieven 2016

Belastingen (Algemeen)

Inkomstenbelasting betaal je over het door jou verdiende inkomen. Inkomstenbelasting geldt voor iedere Nederlander. Voor ondernemers is het bedrag waarover belasting geheven wordt de nettowinst. Dit is de winst na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving en aftrekposten. Voor de opgave van je inkomstenbelasting moet je je jaarwinst vaststellen. Daarop kan je nog een aantal aftrekposten toepassen, wat er over blijft is je belastbaar inkomen. Vervolgens betaal je belasting zoals iedere Nederlander.

Tarieven inkomstenbelasting 2016

Scroll in tabel om meer te zien
Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot 65 jaar)
2016 Belastbaar inkomen Belastingpercentage
Schijf 1 over 0 - 19.922,- 36,55%
Schijf 2 en 3 over 19.922 - 66.421 40,4%
Schijf 4 over 66.421 en meer 52%
Scroll in tabel om meer te zien
Vaststelling belastbaar inkomen  
Omzet excl. btw 80.000
Af: kostprijs omzet (materialen etc) -12.000
Bruto marge 68.000
Af: algemene kosten -8.000
Af: Financieringskosten -500
Winst uit onderneming 59.500
Zelfstandigenaftrek -7.280
Startersaftrek -2.123
Winst na ondernemersaftrek 50.097
MKB-winstvrijstelling (14% van 50.097) -7.014
Belastbaar inkomen 43.083
Scroll in tabel om meer te zien
Voorbeeldberekening: bij een belastbaar inkomen van € 43.083 euro
Belastingschijf percentage berekend over te betalen
Schijf 1 36,55% 19.922 7.281,49
Schijf 2 en 3 40,4% 43.083 minus 19.922 9.357,04
Schijf 4 52% 00 00
Totaalbedrag     16.638,53

Box 1 – inkomen uit werk en woning

De Belastingdienst onderscheidt drie boxen voor verschillende inkomens. In box 1 valt je inkomen uit werk en woning. Dat is het geld dat je overhoudt van je onderneming als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt of VOF, eventueel aangevuld met inkomsten uit een loondienstbetrekking. Ook je inkomsten uit eigen woning en de betaalde hypotheekrente vallen hierin. Daarnaast kan je in Box 1 privéposten toepassen zoals bijzondere ziektekosten.

Box 2 – winst uit aanmerkelijk belang

In box 2 vallen de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit kunnen inkomsten zijn uit een bedrijf waarin je minimaal 5% aandelen bezit. Als je een BV hebt dan valt in eerste instantie je loon in box 1, maar als je jezelf ook nog dividend uitkeert valt dat in box 2. Vanaf 2015 wordt weer een tarief van 25% gerekend. Dat was in 2014 22% tot € 250.000,- , boven € 250.000,- werd wel een tarief van 25% berekend (2014). In 2013 werd net als in 2015 over alles 25% berekend.

Box 3 - vermogensbelasting

In box 3 gaat het om vermogensbelasting. De Staat gaat ervan uit dat je 4% rendement op je vermogen kan maken. Daarover wordt vermogensrendementsheffing berekend. Hierover betaal je 30% belasting. Per saldo is dat 1,2%. Peildatum voor het vermogen is de stand op 1 januari van het betreffende jaar. Hierover betaal je 1,2% belasting. Bedragen tot € 24.437,- in 2016. (21.330,- 2015) per fiscale partner zijn vrijgesteld.

Het eigen vermogen dat je in je bedrijf hebt telt in principe niet mee voor de vermogensbelasting. Maar als je in je eenmansbedrijf een bovenmatig grote reserve op de bank laat staan zou een belastinginspecteur wel eens kunnen oordelen dat dit vermogen is wat in box 3 thuishoort. Maar dit zijn uitzonderlijke gevallen. Normaliter valt het vermogen dat je hebt in je eenmanszaak of BV niet onder de vermogensbelasting.


Gerelateerd product


Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt betaald door rechtsvormen zoals een Besloten Vennootschap (BV). De winst die gemaakt wordt in de BV valt, na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving, salaris van de directeur en eventuele personeelsleden en aftrekposten onder de vennootschapsbelasting. De eigenaar van een BV dient namens de BV aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Het tarief bedraagt 20% over de winst tot € 200.000,-, over de rest betaal je 25%. Met name de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling gelden niet voor een BV. Ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt niet voor een BV. Dit zijn persoonlijke belastingmaatregelen voor zelfstandigen, als directeur ben je in loondienst bij je BV. Daarnaast moet over je salaris als directeur van de BV loonbelasting en premies in worden gehouden en afgedragen.

Verplicht minimumsalaris directeur

Je bent verplicht een minimumsalaris aan te houden voor jezelf als directeur van de BV. Als je jezelf een ongebruikelijk laag salaris uitbetaalt (lager dan € 45.000 (2017)/44.000 (2016)) dan zal de Belastingdienst zelf een gebruikelijk loon vaststellen waarover je loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet betalen. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 45.000,- (2017)/44.000,- (2016). 

Deel deze pagina: