Belastingtarieven 2021

Belastingen (Algemeen)

Alle belastingtarieven voor aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting geldt voor iedere Nederlander en betaal je over het door jou verdiende inkomen. Voor ondernemers is het bedrag waarover belasting geheven wordt de nettowinst. Dit is de winst na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving en aftrekposten.

Voor de opgave van je inkomstenbelasting moet je je jaarwinst vaststellen. Daarop kan je nog een aantal aftrekposten toepassen, wat er overblijft is je belastbaar inkomen. Vervolgens betaal je belasting zoals iedere Nederlander. 

Je belastingaangifte voor 2020 doe je het liefst voor april 2021, zodat je snel bericht krijgt van de Belastingdienst.

Tarieven inkomstenbelasting 2021

Hieronder de belastingtarieven van de inkomstenbelasting Box 1, tot AOW-leeftijd:

Scroll in tabel om meer te zien
Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot AOW-leeftijd)
Belastingschijven Belastingpercentage
IB Schijf 1: t/m € 68.507 37,10%
IB Schijf 2: vanaf € 68.508 49,50%

Tarieven inkomstenbelasting 2020

Hieronder de belastingtarieven van de inkomstenbelasting Box 1, tot AOW-leeftijd:

Scroll in tabel om meer te zien
Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot AOW-leeftijd)
Belastingschijven Belastingpercentage
IB Schijf 1: t/m € 68.507 37,35%
IB Schijf 2: vanaf € 68.508 49,50%
Scroll in tabel om meer te zien
Voorbeeld; vaststelling belastbaar inkomen in 2020  
Omzet excl. btw 80.000
Af: kostprijs omzet (materialen etc) -12.000
Bruto marge 68.000
Af: algemene kosten -8.000
Af: Financieringskosten -500
Winst uit onderneming 59.500
Zelfstandigenaftrek -7.030
Startersaftrek -2.123
Winst na ondernemersaftrek 50.347
MKB-winstvrijstelling (14% van 50.347) -7.049
Belastbaar inkomen 43.298
Scroll in tabel om meer te zien
Voorbeeldberekening: bij een belastbaar inkomen van € 43.298 euro
Belastingschijf percentage berekend over te betalen
Schijf 1 37,35% 43.298 16.172

Hoeveel belasting moet ik betalen?

De vraag die iedere ondernemer heeft is; hoeveel geld moet ik apart zetten voor inkomstenbelasting en zorgverzekering. Om een indicatie te krijgen heeft de overheid deze tool ontwikkeld.

Bereken het hier

Box 1 – inkomen uit werk en woning

De Belastingdienst onderscheidt drie boxen voor verschillende inkomens. In box 1 valt je inkomen uit werk en woning. Dat is het geld dat je overhoudt van je onderneming als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt of VOF, eventueel aangevuld met inkomsten uit een loondienstbetrekking. Ook je inkomsten uit eigen woning en de betaalde hypotheekrente vallen hierin. Daarnaast kan je in Box 1 privéposten toepassen zoals bijzondere ziektekosten.

Box 2 – winst uit aanmerkelijk belang

In box 2 vallen de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit kunnen inkomsten zijn uit een bedrijf waarin je minimaal 5% aandelen bezit. Als je een bv hebt dan valt in eerste instantie je loon in box 1, maar als je jezelf ook nog dividend uitkeert, valt dat in box 2 en wordt een tarief van 25% (2020/19 en 2018/17) berekend.

Box 3 - vermogensbelasting

In box 3 gaat het om vermogensbelasting. De berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen gaat over 3 vermogensschijven.  Jaarlijks kunnen de schijven worden aangepast.
Klik hier voor de berekening voor 2018. Het heffingsvrij vermogen voor 2018 is vastgesteld op € 30.000 per persoon.
Klik hier voor de berekening voor 2019. Het heffingsvrij vermogen voor 2019 is vastgesteld op € 30.360 per persoon. 

Berekening rendement op vermogen

In schijf 1 berekent de Belastingdienst over 67% van jouw vermogen een rendement van 0,06%, en over de overige 33% berekenen zij een rendement van 5,33%. In schijf 2 berekenen zij over 21% van jouw vermogen een rendement van 0,06%, en over 79% van jouw vermogen een rendement van 5,33%. Valt een deel van jouw vermogen in schijf 3? Dan berekent de fiscus over dat volledige deel een rendement van 5,33%.

 

Tabel berekening rendement op vermogen 2020

Belastingschijf

Jouw (deel van de) grondslag

sparen en beleggen

Percentage

0,06%

Percentage

5,33%

Percentage

gemiddeld 

rendement

1

€ 30.360 tot en met € 72.798

67%

33%

1,799%

2

Vanaf € 72.798 tot en met € 1.005.573

21%

79%

4,223%

3

Vanaf € 1.005.573

0%

100%

5,33%

Het eigen vermogen dat je in je bedrijf hebt telt in principe niet mee voor de vermogensbelasting. Maar als je in je eenmansbedrijf een bovenmatig grote reserve op de bank laat staan zou een belastinginspecteur wel eens kunnen oordelen dat dit vermogen is wat in box 3 thuishoort. Maar dit zijn uitzonderlijke gevallen. Normaliter valt het vermogen dat je hebt in je eenmanszaak of bv niet onder de vermogensbelasting.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt betaald door rechtsvormen zoals een besloten vennootschap (bv). De winst die gemaakt wordt in de bv valt, na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving, salaris van de directeur en eventuele personeelsleden en aftrekposten onder de vennootschapsbelasting. 

De eigenaar van een bv dient namens de bv aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Het tarief bedraagt 16,5% (2019 19%) over de winst tot € 200.000,-, over de rest betaal je 25%. 

De zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling gelden niet voor een bv. Ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt niet voor een bv. Dit zijn persoonlijke belastingmaatregelen voor zelfstandigen, als directeur ben je in loondienst bij je bv. Daarnaast moet over je salaris als directeur van de bv loonbelasting en premies in worden gehouden en afgedragen.

Houd er rekening mee dat je vennootschapsbelasting moet betalen voor 1 juni van ieder jaar.

Verplicht minimumsalaris directeur

Je bent verplicht een minimumsalaris aan te houden voor jezelf als directeur van de bv. Als je jezelf een ongebruikelijk laag salaris uitbetaalt (lager dan € 46.000) dan zal de Belastingdienst zelf een gebruikelijk loon vaststellen waarover je loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet betalen. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 46.000,- (was in 2019 € 45.000,-).

Deel deze pagina: