Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is de opvolger van de TOGS. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL is wel dat je bedrijf meer dan 30% van zijn omzet heeft verloren door de coronacrisis. Lees hieronder meer voorwaarden van de TVL.

Voor wie is deze regeling

De TVL is voor alle ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, holdings, huishoudens, publiek gefinancierde scholen en (internationale) overheidsinstellingen.

Adviestool
Om snel te zien of je aan de voorwaarden van de TVL voldoet heeft de Adviestool ontwikkeld. Met de Adviestool kan je in 3 stappen zien of je in aanmerking komt voor TVL en welk bedrag je mogelijk kunt aanvragen. Je hebt hiervoor je KVK-nummer nodig.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt zzp'ers en MKB-bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. Het minimum subsidiebedrag van de TVL wordt vanaf Q1 2021 verdubbeld van € 750 naar € 1.500 per ondernemer.

Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. In TVL Q4 2020 is het subsidiepercentage bij 30% omzetverlies 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Op 21 januari is besloten dat voor TVL Q1 2021 een vast subsidiepercentage geldt van 85% (hier staan de subsidiepercentages TVL).


TVL Q2 2021
Het vergoedingspercentage in TVL Q2 2021 wordt verhoogd naar 100%. De verwachting is nu dat de TVL Q2 in de tweede helft van juni opengesteld zal worden.

Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl.

Voorwaarden Q2

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

  • Je bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020.
  • De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal. Let op: het gaat om jouw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • De subsidie bedraagt max. € 90.000. In het eerste kwartaal van 2021 max. € 330.000
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is geen overheidsbedrijf.
  • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca).
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. 

Aanvragen

De TVL Q1 2021 is niet meer aan te vragen, ook TVL Q4 2020, is niet meer aan te vragen.

De verwachting is nu dat de TVL Q2 in de tweede helft van juni opengesteld zal worden. Zodra het aangevraagd kan worden moet dat bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Je kunt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aanvragen. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. Je kunt in elke periode de TVL aanvragen, ook als je de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam. TVL aanvragen kan via www.rvo.nl/tvl.

3 periodes TVL

  • 1 januari tot en met 31 maart 2021,  niet meer aan te vragen.
  • 1 april tot en met 30 juni 2021, naar verwachting vanaf half juni 2021 aan te vragen.
  • TVL Q3 2021 komt er ook, maar er is nog niet bekend wanneer deze aan te vragen is.

 

Deel deze pagina: