Waarom algemene voorwaarden bij online ondernemen belangrijk zijn.

Ondernemen

Het toepassen van algemene voorwaarden verschilt op een aantal vlakken bij online zaken doen en fysiek een product of dienst verkopen. Hoe zorg je er nou voor als zzp’er dat de algemene voorwaarden op de juiste manier zijn ingeregeld bij online ondernemen? Online ondernemen is een vrij breed begrip. Het gaat er om dat de ondernemer gebruikmaakt van online faciliteiten zodat hij de service kan verlenen die hij voor ogen heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn een informatieve website, een website waar diensten en producten worden verkocht of een applicatie.

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het maakt wel direct duidelijk welke rechten en plichten er zijn afgesproken tussen de ondernemer en zijn opdrachtgever/klant. Elke partij weet precies waar ze aan toe is en de ondernemer verkleint hiermee de risico’s die hij mogelijk kan lopen. Er bestaat altijd een kans dat een ondernemer aansprakelijk wordt gesteld voor alle directe en indirecte schade. Omdat algehele uitsluiting van de aansprakelijkheid vaak geen stand houdt voor de rechter is het verstandig om via de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid te beperken.

Online hanteren van algemene voorwaarden

Het hebben van algemene voorwaarden alleen is niet voldoende. Belangrijk is dat je de klant hiervan ook op de hoogte stelt. De wet (art. 6:234 lid 1(c) BW) geeft duidelijk aan dat bij een elektronische overeenkomst de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld moeten worden. Dit kan op diverse manieren worden toegepast in verschillende situaties;

  • Offerte per mail; zorg dat de algemene voorwaarden zijn opgenomen als bijlage zodat de klant deze kan lezen en opslaan. Vraag ook om een ontvangstbevestiging. Tevens kan je een link in de mail plaatsen naar de webpagina waarop de algemene voorwaarden te lezen zijn.
  • Online aankoop; plaats op de bevestigingspagina een vakje dat aangevinkt moet worden waarmee de klant aangeeft akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn via een link (op dezelfde pagina) te lezen.
  • Mobiele diensten; een overeenkomst kan ook via de mobiele telefoon worden afgesloten. Helaas mag een SMS maar maximaal uit een aantal tekens bestaan, maar het toevoegen van de link naar de voorwaarden op de website is altijd wel mogelijk.

Voorbeeld uit de praktijk

Waarom het op de juiste manier toepassen van algemene voorwaarden zo belangrijk is, blijkt uit het volgende voorbeeld. Een aantal jaar geleden heeft het bedrijf Otto een aantal producten per ongeluk voor een te lage prijs aangeboden in hun webshop. De producten werden massaal besteld en er was sprake van een overeenkomst via een bevestigingsmail. Aangezien de prijs niet klopte en Otto het product ook niet voor de desbetreffende prijs kon leveren, moest Otto haar klanten hiervan op de hoogte stellen. Otto verwees naar haar algemene voorwaarden aangezien hier in opgenomen is dat producten met een foutieve prijs niet worden geleverd. Helaas voor het bedrijf Otto golden de algemene voorwaarden in deze situatie niet. Klanten konden de voorwaarden namelijk op geen enkele manier opslaan. Daarnaast maakte Otto gebruik van een popup-venster, maar klanten met een popup-blokkering kregen op deze manier helemaal geen algemene voorwaarden te zien.  

Conclusie

Al met al is het belangrijk dat, wanneer je algemene voorwaarden hanteert, deze publiceert op je website op een aparte pagina zodat de klant deze altijd kan raadplegen en kan opslaan (door middel van bookmark of selecteren als favoriet). Een tegen kopiëren beveiligd PDF-bestand, of de tekst als afbeelding in een Flash-animatie is niet voldoende. Op deze manier zijn de algemene voorwaarden dan niet of erg moeilijk op te slaan. 

Zzp’er, nog geen algemene voorwaarden, maar wil je wel op een snelle en overzichtelijke manier je risico’s beperken? ZZP Nederland biedt de mogelijkheid om gratis standaard voorwaarden te downloaden. Een andere mogelijke manier om je risico’s te beperken is door een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Lisanne Goenee MA

Marketing & communicatie coördinator bij Markel International Nederland http://www.markelinternational.nl

Deel deze pagina: